Kaja Kraner

Kaja Kraner

novinar
Prispevek
Leta 1987 skupina mladih umetnikov, domnevno v okvirih nekega povsem specifi?nega, zdaj ?e bojda minulega, politi?nega sistema, s svojo 'kriti?no, subverzivno' intervencijo izzove ?kandal. ?kandal...
11. 8. 2015
Prispevek
Mejling lista lokalnega neformalnega kolegija NVO in samozaposlenih v kulturi - KNVO je pred dobrim tednom dni znova nekoliko zaživela. Tokrat kamen primarno ni priletel s strani MOM, temve? preko...
7. 8. 2015
Prispevek
V nedeljski delovni lenobnosti sem z namenom pisanja pri?ujo?ega prispevka ?elela ubrati bli?njico. Izhajala sem iz prepri?anja, da bo pisarija, s katero sem se ob?asno in predvsem v mislih mu?ila ?e...
15. 7. 2015