Luka Cvetko

Luka Cvetko

špiker, tehnik, IT podpora
Prispevek
Ne bi bilo produktivneje in bolj u?inkovito, ?e bi volili stroji in ne dr?avljani? Referendum, evropske volitve, pred?asne dr?avnozborske volitve, dve novi stranki. Toliko nedelj, kot bomo jih letos...
6. 6. 2014
Prispevek
"To je ?ele za?etek," poslu?alce v petin?tirideseto leto delovanja vehementno in novih vi?av napovedujo? uvaja ljubljanski R?. Starosta evropskih ?tudentskih radiev je 9. 5. 1969 prvi? vzkliknil ?ez...
8. 5. 2014
Prispevek
Mestna ob?ina Ljubljana je Bi-ko-feju prepovedala kulturne dogodke zunaj prostorov in jih pirkraj?ala za nekaj ur dovoljenega obratovanja, so?asno pa snovalci mariborskega Lenta ?emerno vkup krampajo...
28. 4. 2014
Prispevek
Poslu?ate novice na dan, ko je Severna Koreja njeni ju?ni soimenj?aki dr?avi kon?no izrelka soz?alje. Sevenra Koreja ni izrelka so?alja zaradi voja?kih naprezanj mo?i in diplomatskih sporov, temve?...
23. 4. 2014
Prispevek
?upan se je zaklenil in izbral Kanglerjev nadomestek. Medtem, ko ?asnik Ve?er poro?a o dodatno name??enem varovanju na hodniku pred pisarno ?upana Mestne ob?ine Maribor, so iz te sporo?ili, da je...
14. 4. 2014
Prispevek
V Infokoncentratu danes ne boste izvedeli, za koliko lahko (ponovno) kupite Zalo?bo Mladinska knjiga, koliko pdopisov je Zmago Jelin?i? zbral za evroposlansko kandidaturo v Mriboru ali kako je bila...
2. 4. 2014
Prispevek
Mati Rusija je odlo?ila opozoriti nase na res mogo?en na?in. S pripojitvijo Krima in morebitnimi drugimi ozemeljskimi apetiti (da seveda drznih gospodarsko-politi?nih potez druge sorte sploh ne...
21. 3. 2014
Prispevek
Da bo literarni dogodek nasledil ?afterparty? na radijski frekvenci, je pogumno. Dejan Koban, Vam ?ez eter pribli?an kot protagonist glasbene skupine z govorjeno besedo Nevemnevem, bo v ?ivo bral...
19. 3. 2014
Prispevek
Bli?a se pustni ?as in z njim tudi ?as pustnih nor?ij. ?e zmikavti kradejo po klubih brez mask, kako bo ?ele tisti dan, ko bodo lahko brezskrbno nosili maske? Katera maska bi bila najbolj primerna za...
28. 2. 2014
Prispevek
Osmi? se bo zgodilo, da bo projektno-koncertni prostor na Koro?ki cesti postal center prevetrenega dojemanja glasbe. Z nastopom japonskega zvo?nega raziskovalca Keisuke Okija in Marka Ornika se...
26. 2. 2014