Maša Stošič

Maša Stošič

novinar
Prispevek
Francoska policija je iz za?asnega ?otorskega naselja z afri?kimi migranti, ki je ob pove?anem begu ljudi v Evropo nastal pod ?elezni?kim mostom na severu Pariza, odpeljala ve? sto ljudi. V ?otorskem...
2. 6. 2015
Prispevek
Francija in Nem?ija sta danes pozvali k reviziji na?rta Evropske komisije o razporeditvi prosilcev za azil. Po njunem mnenju ni dovolj uravnote?en. Ko gre za razporeditev migrantov, so za dosego...
1. 6. 2015
Prispevek
Nemiri na Mednarodni nogometni zvezi Fifa se nadaljujejo. Danes poteka kongres, na katerem bodo izvolili novega predsednika. Kandidata za polo?aj sta sedanji predsednik Sepp Blatter in Jordanec...
29. 5. 2015
Prispevek
Na Tkalskem prehodu 4 se vsak ?etrtek odvijajo brezpla?na predavanja in delavnice na temo zadru?ni?va. Minuli ?etrtek je Karolina Babi? predstavila Zakon o zadrugah, katerega poznavanje je ?e kako...
29. 5. 2015
Prispevek
?vicarska policija je zjutraj v Z?richu aretirala ve? predstavnikov nogometnih organizacij zaradi suma korupcije, izsiljevanja, pranja denarja in podkupovanja v vrednosti ve? kot 100 milijonov...
27. 5. 2015
Prispevek
V Maleziji so na odro?nem obmejnem obmo?ju na severu dr?ave odkrili 139 grobi?? in 28 tabori?? tihotapcev ljudi. V njih naj bi zadr?evali pripadnike muslimanskega ljudstva Rohingya, ki mno?i?no be?...
26. 5. 2015
Prispevek
Novo razkriti dokumenti ka?ejo, da je Evropska unija leta 2013 klonila pod pritiskom Zdru?enih dr?av in opustila osnutek zakonodaje, ki bi regulirala uporabo ?kodljivih kemikalij v pesticidih. Gre za...
22. 5. 2015
Prispevek
Malezijske in indonezijske oblasti so vendarle odredile re?evanje migrantov, ki so obti?ali na morju. Malezijski premier je na svojem Facebook profilu med drugim zapisal, da je odredil iskanje in re?...
21. 5. 2015
Prispevek
Ob Dnevu Afrike je predsednica ugandskega parlamenta Rebecca Alitwala Kadaga na konferenci v Ljubljani izpostavila problematiko beguncev, ki v upanju na bolj?e ?ivljenje be?ijo v  Evropo....
19. 5. 2015
Prispevek
Svetovna migrantska kriza se ?al nadaljuje s polno paro. Indonezijska mornarica je konec tedna ladji, na kateri so bili najverjetneje migranti, prepre?ila vplutje v svoje vode in okrepila patrulje....
18. 5. 2015
Prispevek
Neimenovani malezijski predstavnik je sporo?il, da je Malezija zavrnila dve plovili s skupno 600 priseljenci. Oblasti naj bi plovili prestregle minulo no? na severu dr?ave in jim prepovedale...
15. 5. 2015
Prispevek
V soboto pono?i se je v Sredozemskem morju zgodila huda nesre?a. V libijskih vodah je potonila ribi?ka ladja, nabito polna z begunci in prosilci za azil. Gre za najve?jo tragedijo migracijske krize...
20. 4. 2015
Prispevek
Zjutraj so v Mestni hi?i Rotov? predstavniki Mestne ob?ine Maribor z novinarji ob skodelici kave razpravljali o prora?unu za leto 2015. Predstavili so ga ?upan dr. Andrej Fi?travec, pod?upanja Jelka...
14. 4. 2015
Prispevek
V Sudanu so se za?ele tridnevne volitve, ki naj bi po pri?akovanjih prinesle vnovi?no podalj?anje vladavine predsednika Omarja al Ba?irja, ki je na oblasti ?e 25 let. Glavne opozicijske stranke...
13. 4. 2015
Prispevek
Haa?ko Mednarodno sodi??e za vojne zlo?ine na obmo?ju nekdanje Jugoslavije bo danes izreklo pravnomo?no sodbo upokojenemu generalu vojske Republike srbske Zdravku Tolimirju. Tolimirja je haa?ko sodi...
8. 4. 2015
Prispevek
Pedstavniki petih stalnih ?lanic Varnostnega sveta Zdru?enih narodov - ZDA, Rusije, Kitajske, Velike Britanije, Francije in Nem?ije ter Irana, so po maratonskih pogajanjih v ?etrtek v ?vicarski...
3. 4. 2015
Prispevek
V?eraj, 30. marca, je v hotelu Habakuk potekala Razvojna konferenca mesta Maribor. Konferenco so organizirali Mestna ob?ina Maribor (MoM), ?tajerska gospodarska zbornica, Mariborska razvojna agencija...
1. 4. 2015
Prispevek
Kitajska je danes ZDA predala seznam oseb, ki so se v preteklosti okoristile na ra?un korupcije in pobegnile v ZDA. Na seznamu so ve?inoma predstavniki vlade in direktorji dr?avnih podjetij, ki so...
25. 3. 2015
Prispevek
19. in 20. marca je v Mariboru potekala mednarodna konferenca o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD). Konferenca, ki jo je organizirala UTD sekcija Zofijinih ljubimcev, se je odvijala v Vetrinjskem...
24. 3. 2015
Prispevek
Na v?eraj?njih pred?asnih parlamentarnih volitvah v Izraelu je v skladu s predvidevanji ponovno slavil ultra desni?arski premier Benjamin Netanjahu. Po skoraj vseh pre?tetih glasovih naj bi njegova...
18. 3. 2015