Maša Stošič

Maša Stošič

novinar
Prispevek
Jutri, 19. marca ob 13. uri se za?enja dvodnevna konferenca o univerzalnem temeljnem dohodku z naslovom UTD kot odgovor na dru?bene neenakosti. Konferenco organizira UTD sekcija dru?tva Zofijini...
18. 3. 2015
Prispevek
Islandija je v?eraj uradno umaknila pro?njo za ?lanstvo v Evropski uniji, za katerega je zaprosila leta 2009, po hudih udarcih finan?ne krize. Leta 2010 so se za?ela tudi pristopna pogajanja, ki pa...
14. 3. 2015
Prispevek
Svet Evropske unije je zavrnil predlog Evropske komisije, da bi zara?unavanje mobilnega gostovanja znotraj dr?av ?lanic ukinili do konca leto?njega leta. Komisija je namre? aprila lani sprejela...
6. 3. 2015
Prispevek
Nova ?tevilka francoskega satiri?nega tednika Charlie Hebdo je po pribli?no mesecu in pol premora znova na policah. Po januarskem napadu, v katerem je ?ivljenje izgubilo 12 ljudi, je to druga izdana...
25. 2. 2015
Prispevek
Danes so se ukrajinske oblasti in proruski uporniki dogovorili, da na obmo?ju strate?ko pomembnega mesta Debalcevo za kratek ?as prekinejo ogenj. S tem bodo prebivalcem mesta omogo?ili, da zapustijo...
6. 2. 2015
Prispevek
V?eraj, 4.2. je bila v Udarniku tiskovna konferenca Zdru?enja Frank. Kredit v ?vicarskih frankih je marsikoga zelo udaril po ?epu, ?e posebej po 15. januarju letos, ko je ?vicarska narodna banka...
5. 2. 2015
Prispevek
Na ministrstvu za infrastrukturo so pripravili osnutek novega pravilnika o na?inu delitve in obra?unu stro?kov za toploto, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti starega in pripeljal do ve?je pravi?nosti...
29. 1. 2015