Rene Suša

Rene Suša

novinar
Prispevek
Potem, ko je David Cameron po mad?arskem vzoru objavil novico, da bodo v Veliki Britaniji okrepili varovanje na ograji, ki obmo?je okoli tunela pod Rokavskim prelivom ??iti pred prihodom ne?elenih...
31. 7. 2015
Prispevek
V polju aktualne politi?no in medijsko konstruirane realnosti javnega govora tokrat ostajam brez mo?nosti izbire za temo dana?nje polizike. Naj se ?e tako trudim, moje misli, moji prsti in izpisi na...
3. 7. 2015
Prispevek
Ta teden je Evropska komisija sporo?ila, da bi naj Slovenija sprejela pribli?no 500 beguncev iz Sirije in Eritreje. Mla?na vlada je temu mla?no pritrdila, digitalno ljudstvo pa eksplodiralo v...
29. 5. 2015
Prispevek
Navdih za dana?njo poliziko prihaja iz prostora med nebesi in Zemljo. Natan?neje iz plo??adi, ki visi v zraku, dobrih petdeset metrov nad ljubljanskim Kongresnim trgom. Kulinari?no-adrenaliski...
15. 5. 2015
Prispevek
Prej?nji teden je v Sredozemskem morju potonila ladjica z ve? kot 800 ljudmi na krovi, ki so se odpravili na negotovo in nevarno pot iz Libije v Evropo. ?tevilka je visoka, primer pa vse prej kot...
30. 4. 2015
Prispevek
Letos je evropsko leto razvoja. Evropsko leto ne?esa (npr. razvoja, boja proti rev??ini in socialni izklju?enosti itd.) je cikli?en letni fenomen, ki znotraj EU pomeni, da naj bi se v letu 2015 o...
4. 4. 2015
Prispevek
Dana?nja polizika prihaja iz kraja, za katerega pravijo, da je zibelka blues glasbe in dom rokenrola. Na ulici Beale so svojo glasbeno pot za?rtali John Lee Hooker, B.B. King in Howlin' Wolf. Sam...
26. 3. 2015
Prispevek
Te dni je spokojni mir na?e de?elice razburkala novela Zakona o zakonski zvezi in dru?inskih razmerjih. Po uspe?nem glasovanju v parlamentu so z 51 glasovi za in 28 proti istospolni pari dobili...
6. 3. 2015
Prispevek
Jutri bodo v Ljubljani ponovno potekali protesti, tokrat proti privatizaciji ?e zadnjih omembe vrednih podjetij, ki so v dr?avni lasti. In ?eprav si del mene ?eli, da bi na proteste pri?lo veliko...
6. 2. 2015
Prispevek
Pred dvema tednoma se je s strelskim pohodom na ?asopis Charlie Hebdo v Franciji zgodil napad na svobodo govora, ki je spro?il val ogor?enja in solidarnosti po vsem svetu. Pe??ica fundamentalisti?nih...
23. 1. 2015
Prispevek
Drage so-prebivalke in so-prebivalci,V teh navidezno brezizhodnih ?asih, ko nas v sku?njavo vodijo tako la?ni kot pravi preroki, vas pozivam, da sklenemo roke v molitvi in poni?no predamo svoje usode...
10. 7. 2014
Prispevek
Ta zadu?nica je posve?ena velikanom slovenske literature: Cankarju, Vorancu, Pre?ernu, Bevku Tav?arju in vsem drugim nepre?tevnim o?etom na?ega naroda. Tistim, ki so nas rodili iz svoje potne, krvave...
10. 7. 2014
Prispevek
Prej?nji teden so povsod po Evropi ljudje, ki se jim je zdelo smiselno to po?eti, stopali na voli??a in izpolnjevali volilne listi?e. No, v Sloveniji tega prete?no nismo po?eli. 24 % volilna udele?ba...
10. 7. 2014
Prispevek
Dobri stari in po malem ?e pozabljeni Althusser je ?olo uvrstil med najpomembnej?e ideolo?ke aparate dr?ave. Pri tem ne gre za to, da bi u?itelji u?encem pri polni zavesti in povsem namerno polnili...
20. 4. 2014
Prispevek
Verjetno nisem edini, ki se je v zadnjih nekaj dnevih, mesecih, letih ve?krat zgrozil ob besednjaku in retoriki, kakr?no uporabljajo predstavniki slovenskih politi?nih elit ob raznih prilo?nosti. Pa...
20. 4. 2014
Prispevek
V ponedeljek sem s prijatelji in drugimi martin?ki u?ival v prijetnih son?nih ?arkih in espressu na Po?tni ulici. Kot se za omizje odpornikov in dru?beno anga?iranih mladcev spodobi, smo vneto...
20. 4. 2014
Prispevek
Danes je v Mariboru potekala okrogla miza z naslovom ?Evropska kakovost ?ivljenja ? mit preteklosti ali sanje prihodnosti?? Ne morem povedati, o ?em je bilo govora tam, ker sem ta del Polizike posnel...
20. 4. 2014
Prispevek
Dobro leto dni je minilo od zadnjega ve?jega vala protestov, ki so po silovitih za?etkih v Mariboru zajeli vso Slovenijo. Podoben scenarij se sedaj odvija v Bosni in Hercegovini, in podobni, kot so...
20. 4. 2014
Prispevek
V torek se je na nacionalkinem prvem programu odvrtel dokumentarni film z naslovom Koalicija sovra?tva. Film spregovori o pojavu skrajnih skupin v Sloveniji, ki se odkrito spogledujejo z ikonografijo...
20. 4. 2014
Prispevek
V?eraj je minilo 44 let, odkar se je nek ?e?ki ?tudent na Venceslavovem trgu sredi Prage polil z bencinom in se?gal. Razlog za njegovo dejanje je dobro zabele?en v zgodovini in povsem jasen....
20. 4. 2014