EuroSonic Noorderslag 14. ? 18.01., Groningen

Naslednji teden se v Groningenu na Nizozemski zgodi nova edicija EuroSonic Noorderslag festivala, ki bi ga lahko uvrstili med tiste showreal festivale; ali ko te poje glasbena industrija. No v na?em primeru gre za tak tip festivala, ki dejansko zdru?uje dva; EuroSonic in Noorderslag, ve? o tem kasneje, da pa si la?je predstavljate, EuroSonic Noorderslag je primerljiv z Waves festivalom na Dunaju. Ampak no, ?e poznate Waves festival potem vrjetno poznate tudi EuroSonic in zato postane ta primerjava popolnoma nerelavantna ampak vseeno! EuroSonic Noorderslag se bo odvil naslednji teden v Groningenu in trajal vse od srede 14.januarja pa do sobote 18tega.

Cela zadeva se za?ne kot ?e prej omenjeno v sredo, in ?tarta pravzaprav z European Border Breakers Awards (EBBA) in European Festival Awards (EFA). To nagarajevanje skupin je bazirano na podlagi odlo?itev Evropske nagradne komisije (khm, ja, ne tiste iz Bruslja, ?edobro). Ta se je odlo?ila za izbor desetih najbolj?ih, po njihovem mnenju, skupin, ki so postale uspe?ne izven nacionalnih meja. Leto?nji izbor prina?a slede?a imena: Hozier, Irska, Indila, Francija, John Newman, Zdru?eno Kraljestvo, Klangkarussell, Austrija, Melanie De Biasio, Belgija, Milky Chance, Nem?ija, M?, Danska, The Common Linnets z Nizozemske, Todd Terje z Norve?ke in Tove Lo iz ?vedske. Koliko so pa zares v?e?ni, pa prepu??amo vam v posluh.

V glavnem delu festivala bo nastavljenih tudi tri dni konference. Od ?etrtka do sobote bo na voljo za ogled, Evropska konceferenca in sejem produkcijskih inovacij (EPIC) in Buma Music Meets Tech Pro ter vsak dan posebej ?e generalni del konferen?nega programa. Dodatno, v soboto, bo ?e na programu konferenca z naslovom Music & Media. Vse karte za konferenco so ?e razprodane in teh je 3275.

Kar 38,500 kart pa je tudi ?e razprodanih za glavni del festivala EuroSonic Noorderslag. Celotna zadeva se deli na dva dela; prvi Eurosonic, ki se odvija v sredo, ?etrtek in petek na kar 36 odrih in na Noorderslag, ki se zgodi v soboto kjer nastopijo ve?inoma nizozemske skupine. No EuroSonic je ta festival, ki je lani popeljal N?Toka naprej na slavni Glastonbury. Na?alost pa Slovencev na tokratni ediciji festivala sicer ni, bodo pa nastopile ene od mariborski ljub?kih hrva?kih izvajalk, Pun?ke, ki smo jih tudi sami gostili decembra 2013 na MAR? Klubu v Stolpu 3, to so pa tudi edine nastopajo?e iz republik biv?e dr?ave. Druga?e od sosedov, bo festival gostil pet izvajalcec iz Avstrije, ?est iz Mad?arske in kar 13 italijanskih skupin. V skupnem se?tevku pa nastopi kar 337 skupin iz 29 dr?av (in le ene so vredne pozornosti z Balkana?). Sam festival je nastrojen dokaj kopetitativno, in kot ga je lani opisal N?Toko gre za gladiatorski festival med izvajalci. Zanekrat te borbe med njimi ne moremo ?e potrdit, a iz line-upa lahko vidimo da bodo vsaj nizozmske skupine podvr?ene temu vplivu, kajti v petek bo sedem nizozemskih finalistov padlo v takoimenovani Dutch music competition Art Rocks.

Kaj se bo bolj nata?no dogajalo na festivalu in kateri izvajalci so po subjektivni presoji pisca prispevka vredni posluha pa naslednji teden!

Facebook Twitter Deli