Mladinin oder - Kleemar, Juneshelen, Bowrain

Po objavi leto?njega line-upa najve?jega mariborskega festivala, smo na MAR?u do?iveli relativno veliko razo?aranje. V pri?akovanju izstopajo?ega programa na Mladininem odru, na katerega smo ra?unali zaradi lanske edicije, je letos iz njega sko?ilo le malo imen. Dogodek, ki pa je ?e na prvi pogled obetal dosti, je bil drugi ponedeljek festivala. 30. 6. so na Mladininem odru gostili MAR?evega ljubljenca Kleemarja, ki se je v slovensko elektroni?arsko sceno zagotovo zapisal z Banana Splitom, kateri se zagotovo vpisuje med najbolj?e slovenske izdaje lanskega leta. Na Lentu je Kleemar s svojimi senti? sintisajzerji ponovno o?aral publiko, kjub temu, da je nastopil prvi in spustil relativno kratek set. Za ponedeljka dan je bil Mladinin oder poln, za kar je bil skoraj zagotovo kriv tudi Kleemar. Sli?ali smo lahko njegove stvaritve s prej omenjenega Splita, kot tudi starej?ih zadev kot je komad Charlie Chan. Kleemar nastopa z garancijo kvalitete in tudi tokrat ni razo?aral. Njegovemu nastopu je sledila o?arljiva Juneshelen, katero smo na MAR?u najavili z intervjujem ?e pred festivalom. 

Na tem mestu naj zapi?em popravek. V omenjenem prispevku je bilo re?eno, da je Juneshelen izdala svoj EP januarja letos, a takrat je ?lo za kolaborativni album z H1987, za katerega je Juneshelen ve?inoma posodila le svoj glas. Tega smo z druga?no glasbeno podlago dobili postre?enega v ponedeljek. Prva samostojna izdaja z naslovom Avow EP, je na voljo za posluh od 28. junija na njenem soundcloud profilu. V petkomadno izdajo je zapakirala 30-minutni vokalno-emocionalni paket, podkrepljen s klavirsko podkovanostjo. Ta je v ?ivo skupaj z globokimi basi in mehkotno melanholi?nimi sitisajzerskimi vzorci ne?no premikal publiko. Omenjeni paket je skupaj z njenimi vokalnimi sposobnostmi mejil na soul, tako v glasbenem kot tudi ?utnem smislu. V Jazz klubu Satchmo so bili na trenutke malenkost mote?i preglasni vokali, ki so o?itno izstopali od matri?nega vzorca in klavirske spremljave, a kljub temu je njen nastop podal ekspresivno-emotivno meditacijo. Z malo predolgimi premori med komadi je Juneshelen postregla s skoraj enournim nastopom.

Za zaklju?ek ve?era je na oder stopil trojec Bowrain iz Amsterdama, katerega vodi slovenec Tine Grgurevi?. Bowrain so izdali svoj prvenec z naslovom Far Out marca letos. V Sloveniji so nastopili ?tirikrat, od tega dvakrat v Ljubljani in dvakrat v Mariboru. Na dravskem koncu je Tine samostojno nastopil kot Bowrain v sklopu serialke Beli ?um v Centralni Postaji in drugi? na Mladininem odru. Kot je od akademskega jazz pianista pri?akovano, je bilo v v?eraj?nji nastop vklju?enih ve? klavirskih partov, ki so dodali dimenzijo klasi?nemu elektroni?arjenju. V to pa lahko vklju?imo ?e kitaro, ki je stopnjevala vzdu?je. Tako solo vlo?ki, kot tudi rifovski deli so v poslu?alcih dvigali ob?utek pri?akovanja, katerega je trojec dobro zadovolji. Zaradi kitarskih vzorcev je zvok skupine zvenel malo darksajdovsko, a v primerjavi z njimi je bila kitara Bowrainov veliko bolj rockerska kot bluzovska, kar je nastopilo kot dobrodo?la sprememba. Kot pri Juneshelen vokal, je tudi tukaj kitara ob?asno sko?ila iz nivojev elektronske podlage in tako prevzela preve? poslu?al?eve pozornost. Performance se je delil na dva dela - o?itno po?asnej?i in bolj melanholi?ni prvi del je malenkost uspaval publiko, medtem, ko se je v drugem delu ?ele za?ela oblikovati njihova celota. Drugi del je bil namenjen predstavitvi albuma Far Out, ki je premaknila noge takrat ?e malo okrnjene mno?ice a nudila popolno zado??enje za le-to. Celoten nastop je zvenel celovito in dobro stopnjevano. Ve?er je bil do sedaj zagotovo eden izmed najbolj?ih na leto?njem festivalu Lent in glede na pozitiven odziv publike lahko upamo, da bo Mladinin oder v prihajajo?ih letih gostil podobne ustvarjalce.

Facebook Twitter Deli