Bratko Bibi? ter Zlatko Kau?i? & Kombo B v Gustafu

Do?akali smo ga! Otvoritveni ve?er cikla MAR? 25, ki obele?uje ?astitljiv jubilej radia. Radia, ki deluje na podro?ju, kjer bi ljudje besedo alternativa la?je pripisali kak?nemu novemu trgovskemu centru kot pa mo?nosti izbire ne?esa, kar ni mainstream. Nedeljski, prazni?ni koncert je otvoril Bratko Bibi?, ki je na svoji klavirski harmoniki izvajal sprva precej blagodejne kompozicije. Z vsakim pritiskom tipk je dokazoval, da harmonika le ni in?trument, ki ga zavoljo ruralnega patosa sli?imo v ?tudentskih kampusih. Harmonika je lahko tudi orodje, ki nas lahko popelje skozi konglomerat ?ustev, vse od pre?erne nasmejanosti do globoke zami?ljenosti. In skozi to paleto nas je Bratko Bibi? tudi uspe?no vodil. Koncert je bil dobro tempiran za nas poslu?alce, saj so se njegovi zadnji komadi, roko na srce, ?e malce vlekli. V?e? mi je bil zaklju?ek, ko je Bratko, namesto da bi pritiskal na tipke svoje klavirske harmonike, pritiskal na registre, in takrat sem imel ob?utek, da poslu?am uslu?benko v neki banki, ki pretipkuje prora?un MOM za leto 2015.

Vsekakor se mi je zdela dvorana Gustaf na koncertu Bratka Bibi?a precej polna glede na razmere, ki sem jih ponavadi vajeni na tak?nih dogodkih. Ampak mi je ?e ?ez pet minut (ki jih nam je podaril Direktor Jure) bilo jasno, zakaj je bilo tako. Na oder so stopili ?lani ubrane skupine z imenom Kombo B, ki jim je iz predodrja spretno in ne vsiljivo poveljeval Zlatko Kau?i?. ?e je Bratko kon?al umirjeno, so Kombo B prav hitro postavili vajeti v bolj razgibano smer. Deset mo?kih in ?enska so sprva zveneli kaoti?no zavoljo improvizacije, kasneje jih je pa dirigentska roka Kau?i?a spretno ?ulovila?, in so potem skupaj vehementno prispeli do cilja. Odigrali so pet komadov in nato ?e enega za bis. Verjamem, da kombinacijo ?tirih tolkal, dveh kitar in saksofonov, basa, pozavne in trobente ni ma?ji ka?elj spraviti v harmonijo. Ampak to, kar smo v?eraj videli na odru dvorane Gustaf, je bila prava pravcata ?arovnija. Na koncu bi ?e pohvalil basista Matja?a Bajca, ?igar solidne bas linije so bile odli?na podlaga za vse, kar se je kasneje ?e glasbenega gradilo. Krasna otvoritev prvega dneva praznovanja petindvajsete obletnice radia MAR?.

Na Twitterju smo delili videoposnetek koncerta:

 

Tako je zvenel Zlatko Kau?i?&Kombo B. #mar?25 pic.twitter.com/4aTnWJoWBu

? Radio MAR? (@rdecimars) February 8, 2015

Facebook Twitter Deli