Mr. Oizo, Com Truise in Moderat

V tretjem aprilskem torku smo za razliko od prej?njih torkov poslu?al namesto neposrednega miksa te?ko in lahko elektroniko. Pod te?ko kategorijo uvr?a?imo francoskega Mr. Oizota in njegov prastari Analog Worms Attack ter manj stari Moustache. Pod la?jo kategorijo je DJ Lama uvrstil Com Truisa in njegov leto?nji Wave 1 izpred kakega meseca, pod ?e la?jo pa duo Moderat (Apparat in Modeselsktor) in album II. DJ Lama out.

Facebook Twitter Deli
0 comments