Mikser

Vesna Zagorščak, 9. 4. 2014 10:20, Mikser

10. Mikser si pa skoraj zaslu?i en aplavz. Tokrat je bera glasbenih novosti ve?ja in s tem so na?a u?esa ulovila ve? poslu?ljivega, pisanega in to tujega kot tudi slovenskega. Iz ?esteroboja se je ?ez vikend skalil hit tedna. Slovenski produkt, ?e pred rubriko zelo detajlno opisana pesem Irene Toma?in, pomenljivega in konfuznega imena: Je ?el brat s sestro.

HIT TEDNA: IRENA TOMA?IN – JE ?EL BRAT S SESTRO

Vesna Zagorščak, 1. 4. 2014 22:46, Mikser

Po na?elu vse je eno, eno je vse, gremo tudi v tokratni  Mikser. A v?asih je troje eno in torej vse. No, ali pa dvoje. In da se razlo?imo: glasbeni opremljevalci in opremljevalke smo smrtno resno iskali novo, vredno poslu?anja, ki je bilo izdano v kar se da najkraj?em ?asu. Mogo?e nas je dajal cvetni prah, preve? dobra ?tudentska ?aga, skrb za izpitne obveznosti ali bog ve kaj. Dobili smo le tri, ki so se skladali z na?imi kriteriji. Hit tedna od ponedeljka, 31. marca, do 6. aprila 2014, ?e poznate:

Vesna Zagorščak, 26. 3. 2014 13:50, Mikser

Pa smo pre?iveli prebujanje pomladi. In prvi spomladanski de? s to?o. In vsem tem naravnim  pojavom namenjene izlive na Facebooku, Twiterih, Instagramih in podobnih virtualnih '?olskih' tablah. Za nami pa je tudi iskanje naj novega materiala, s katerim vas opremljevalke in opremljevalci ?elimo razvajati. Roko na srce: v tem smislu je za nami bolj zimski kot spomladanski teden. A nekaj melodi?no pisanega materiala  iz po ve?ini tujih grud se je na?lo.  

Vesna Zagorščak, 18. 3. 2014 20:09, Mikser

Morda je sedem res pravlji?no ?tevilo. Glasbene opremljevalke in opremljevalci smo se tokrat sedmi? odpravili vsak na svoje popotovanje z namenom odkriti kak nov glasbeni zaklad. ?al, nismo nabrali sedem zakladov, temve? samo pet. Najlep?e ali najbolje se sli?i pa? ta, ki je ob pomo?i demokrati?nega glasovanja postal hit tedna. Ha, mogo?e se prvina pravljic, zasanjanost, vendarle najde prav ta teden pri izbiri novega materiala na 95, 9 MHz. Ta prvina je nekako vklju?ena tako v doma?e kot tuje predloge.

Vesna Zagorščak, 11. 3. 2014 22:15, Mikser

Ne vem, ali lahko govorim v mno?ini, a menim, da je za nami kar zanimiv, mogo?e malce te?ak teden. Morebiti je to botrovalo izbiri opremljevalk in opremljevalcev. Kot da so izvohali izvajalce iz bolj tema?nih, kitarskih logov in jih uvrstili med ''to mora? sli?ati'' material Mikserja. Na 95,9 MHz smo vam tudi ta torek predstavili pet borcev, ki so v odnosu do hita tedna pa? drugouvr??enci. Ni? ne de. Vsi ne morejo biti prvi, drugo mesto pa je, vsaj pri nas, lahko razdeljeno med ve? kandidatov. 

Vesna Zagorščak, 4. 3. 2014 16:59, Mikser

Mesec dni nazaj je ekipa glasbenih opremljevalk in opremljevalcev zagnala svoj MIKSER. Vse, kar bi lahko bilo hit tedna, pa ni, pristane tukaj. Teh predlogov ne smemo jemati za nekaj drugorazrednega. Vse prej kot to. Tisti, ki ste se v torek nekje po 16:35, ?e ujeli na 95,9 MHz veste, da je stvar ?e kako resna. Spleti??e je dandanes polno vsega in sva?ta, v tem ?irnem seniku pa mi pridno poi??emo tistih nekaj igel, s katerimi si vi lahko brezskrbno se?ijete tedensko sraj?ko. Poleg favoriziranega hita tedna najdete riff, spev ali beat, ki vas v prvem mar?evskem tednu bodri.

Vesna Zagorščak, 2. 3. 2014 20:05, Mikser

Son?ek se je ponovno prikazal in iz meglenega spanca smo se zbudili tudi glasbeni opremljevalci in opremljevalke zlove??ega radia Mar?, ki smo ?e ?etrti? izbirali Hit tedna. Hiti?, ki je vreden posluha. I??emo material, ki je sve?, lahko prihaja iz katerega koli konca sveta in je uslu?en hitremu ali po?asnemu tempu. Zagrabi nas nepopisna sre?a, sploh ?e je ta doma?ega porekla. O?itno smo pri svojem delu – vohanju za novim – vedno bolj?i in anga?irani.

Vesna Zagorščak, 18. 2. 2014 21:47, Mikser

Po Hitu tedna tudi ta torek sledi najmlaj?a rubrika radia MAR?. Komaj tri tedne stara mine?tra novega na ?irni glasbeni sceni, je plod razgibanega glasbenega uredni?tva frekvence 95,9 MHz. V dobri veri, da ste raziskovalci in s pridihom na?ega lastnega ego tripa, ki ga, verjemite, vsak opremljevalec ob?uti, vam tudi tokrat predstavljamo material po izboru odprtega Glasbenega uredni?tva. Ves teden za vas garamo, klikamo, poslu?amo, se zgra?amo, kon?no pa si damo du?ka z noviteto. Po sistemu ''zmaga le en'' nekdo pa? dobi laskav naziv HIT TEDNA, preostali pa pristanejo v MIKSERJU.

Tudi tokrat se je za presti?no mesto HIT TEDNA borilo ?est kandidatov. Skozi koli?ke, strmino in greben?ke se je najbolje prepeljala: MR. CARMACK ? FREE BABY.