Money No Be Sand

Nocoj nas bo pot zanesla na afri?ko celino, v glavnem v 60-ta leta in v ?as, ko se je malo morje afri?kih glasbenikov za?elo zgledovati po Zahodnja?ki glasbi, katere najbolj prepri?ljiv in vpliven glasnik je seveda bil James Brown. Prisluhnili bomo zbirki pesmi, ki so iz?le leta 1995 pri zalo?bi Afrodisia, nosi pa naslov Money no be sand. Navkljub poplavi raznoraznih afri?kih kompilacij dandanes, bomo pri?a enkratni in veli?astni glasbi. ?eprav je zadeva iz?la na CD-ju, je do nedavnega bilo te?ko priti do tega nosilca zvoka, vendar zahvaljujo? internetu, smo z malo brskanja na?li ta album, ki mu bomo v oddaji Nesli?no prisluhnili v celoti.

?eprav smo danes pri?a nekriti?nemu in mno?i?nemu kopiranju/?tancanju zahodnja?kih komercialnih glasbenih vplivov, pri ?emer sodobna produkcija pozablja na korenine, imamo te ?udovite glasbene zapise, ki pri?ajo o tem, kako so vplive iz zahoda v?asih nadgrajevali s svojo noto. Velikokrat je iz kak?nega znanega komada, nastala me?anica, ki je zdru?ila tradicionalne afri?ke harmonije, melodije in ritem z zahodnja?kimi in?trumenti in idejami.

Tako ni ni? ?udnega, da se je iz Ghane za?ela na vse smeri Afrike ?iriti Highlife glasba, ki se je na svoji poti preoblikavala in razvijala s pomo?jo glasb kot so calypso, funk, rock, jazz in tako dalje... Zanimivo je pri teh posnetkih predvsem to, da je o?itna kreativna sila v Afriki glasbenike navdihnila do te mere, da je mo? sli?ati vse te vplive v premnogih komadih in priredbah, vendar vsem je skupen imenovalec ? izvirnost. Izvirnost pa izvira v veliki meri tudi iz tradicije, ki je na ?rni celini bila bolj spo?tovana in cenjena.

?eprav imamo opravka s vplivi iz zahoda in kopiranjem le-teh v vseh de?elah tega sveta, je o?itna razlika med naprimer na?o ljubo de?elico in Afri?kim kontinentom. Posebej izpostavljam Maribor, kjer naj bi nekateri o?igledno izmi?ljeni podatki pravili, da je bilo takrat ve? 100 glasbenih grup, ki pa so se na ?alost, vsaj po posnetkih iz 60-ih let, ki so jih pustili za seboj, ukvarjali predvsem s tem, kako ?im bolj igrati oz. kopirati zvok izvirnika. Podjetnost in me?anje le-te z glasbo se dogaja tudi bogu izza le?a in na ?alost je danes tako, da tudi v de?elah kot je Nigerija mladina podlega zvoku, ki ga producirajo programi in ne ?lovek in pri tem pozablja na svoje izro?ilo. ?e ne verjamete, predlagam, da prisluhnete kak?ni popularni nigerijski zvezdi, ki vas bo prepri?ala v to, da ne boste mogli verjeti, da prihaja iz tega ?ilavega kontinenta...

Money No Be Sand -1960's Afro-Lypso, Pidgin Highlife, Afro-Soul, Afro-Rock (Afrodisia 1995)

Compiled by John Storm Roberts

01. Prof. Y.S. & His B.B.Band - Ewele Aya
02. Charles Iwegbue & His Archibogs - Hold Me Tight Baby
03. Godwin Omobuwa & His Sound Makers - Look Look Look
04. E.T.Mensah & His Tempos Band - Weeya Weeya
05. Jimmy Solanke & The Junkers - Eje Ka Jo
06. Charles Iwegbue & His Archibogs - Money Be No Sand
07. Apolos Empire Rythm Orchestra - Cut Your Coat According To Your Size
08. Pepsi-Orlando & His Young Star Band - I Love You
09. Godwin Omobuwa & His Sound Makers - You Cheat Me You Cheat Me
10. Professional Beach Melodians "Uhuru no.2" - Shake It
11. Charles Iwegbue & His Archibogs - President Tubman
12. Eric Akaeze & His Azagas - Timber
13. Prof. Y.S. & His B.B.Band - One Early Morning
14. Eric (Show Boy) Akaeze & His Azagas - Healthy Be Richman
15. Clint Eph. Sebastian & The Junkers - Jane
16. Ramblers Dance Band - Ride Your Donkey
17. Charles Iwegbue & His Archibogs - Baby I Tire
18. E.C.Arinze & His Music (v. Godwin Omobuwa) - Lumumba Calypso
19. Eddie Okonta & His Top Aces - I Need Your Love
20. Eric Akaeze & His Azagas - More Dollars
21. Les Rross Orch. - The Bad Lit Road
22. E.T.Mensah & His Tempos Band - Because Of Money
23. Charlotte Dada - Don't Let Me Down

Priporo?a se:

Soul Power

Soul to Soul

Dr. Demento

Facebook Twitter Deli