Monty Python's Tiny Black Round Things (Audio rarities)

?asi so resni in ?e kako smo prepotrebni humorja, ki bi nas iskreno nasmejal in vsaj malo prebudil iz ?e tako globokega spanca... Pronicljivih humoristov je vse manj in te?ko bi rekli, kaj vse je ?lo in ?e vedno gre narobe, da izgubljamo smisel za humor. Neovrgljivo dejstvo pa je, da je danes paleta ?love?kih neumnosti tako pestra, da ?e spominja na res slab vic. Da pa pri tem ne ostane bodo poskrbeli Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones in Michael Palin. Ne smemo pozabiti tudi omeniti Terry Gilliam-a, ?eprav je njegov pe?at viden predvsem preko animacij, je on prav tako prispeval marsikateri ?ali svoj dele?. Skratka vra?amo se v ?ase, ko so vici in komedije imeli ?e konceptualno noto in ne samo humori?enje na prvo ?ogo. Ker nas ve?ina ?e pozna ali pa je vsaj sli?ala za skupino Monthy Python je podrobnej?a predstavitev nesmiselna, materiala imate s pomo?jo interneta ve? kot dovolj, plo??, ki so jih posneli je prav tako nekaj, obenem pa si lahko pogledate tudi kak?en celove?erec, kot je the Meaning of life in se iz njega kaj nau?ite... Skratka materiala je ve? kot dovolj, da pa ne ostane samo pri tem, kar lahko takoj najdemo pa so poskrbeli internetni zanesenjaki, ki so skupaj zbrali bolj redke posnetke ?aljivcev in jih izdali v ?irni svet medmre?ja.


Tem posnetkom bomo danes prisluhili v oddaji Nesli?no. Tako nas ?akajo v 60-ih popularni majhni plasti?ni t.i. flexi diski, ki so jih ponavadi podarili zraven kak?ne revije, nekateri posnetki bodo iz ra?unalni?kih igric, prav tako se bodo vmes na?li posnetki iz kaset, pa material, ki je nastal na raznoraznih nastopih Python-cev . Pa ena oz. dve reklami se ?e najdeta... Pri?akujte vse ?ivo, kajti med tem, kar boste sli?ali, se najde tudi: I bet they won't play this song on the radio... Dobrodo?li na MAR? ob 22-ih, kjer zavrtimo tudi tak?en komad, ki je radio unfriendly...

1 - Teach Yourself Heath (Flexi Disc with Dec 1972 Zigzag magazine)
2 - King Brian The Wild (1996 Holy Grail PC Game)
3 - Tiny Black Round Thing Side 1 (1974 NME Flexi Disc)
4 - I Bet You They Won't Play This Song On The Radio (1991 Alternate Mix)
5 - Tiny Black Round Thing Side 2 (1974 NME Flexi Disc)
6 - Re-Cycled Blues (1973 Neil Innes single)
7 - Lumberjack Song (1975 single version)
8 - Farewell To John Denver (1980 Deleted LP track)
9 - The Yangtse Song (1972 B-Side to Eric The Half A Bee)
10 - Spam Song (1975 Single Version)
11 - Meaning Of Life Radio Ad #1 (1983)
12 - FCC Song (Eric Idle 2004 online download)
13 - Courtroom Sketch (LP outtake taken from Meaning Of Life PC Game 1997)
14 - Meaning Of Life Radio Ad #2 (1983)
15 - Eric Idle Greedy Bastard Tour Radio Ad #1 (2003)
16 - Eric Idle Greedy Bastard Tour Radio Ad #2 (2003)
17 - Meaning Of Life Radio Ad #3 (1983)
18 - Biggles Goes To See Bruce Springsteen (1986 Comic Relief Cassette only)
19 - Graham Chapman Live At Montreux Comedy Festival (u/k date)

Facebook Twitter Deli