Nina Bulatovix - Jate

Nina Bulatovix, sad Mariborskega Radia ?tudent, Pekarne, Maribora in (politik) kulture, ta ?etrtek 4.decembra premierno predstavlja svojo drugo, a hkrati prvo studijsko plato Jate, ki bo izdana pri Kapa Records. Bulatovxovo Nino poznamo ?e od leta 2009, ko se je pojavila kot protiute? problematik, izvirajo?ih iz EPK-ja in na?rtov prenove Kulturnega Centra Pekarna. Takrat aktualna poglavja so se zaprla, a so ?e vedno dalo? od tega da bi se zaklju?ila. Zato se trojec vra?a, z udarno a hkrati melanholi?no dr?o in se spra?uje kak?e jate so vzgojili.

Boben, bas in glas Nine sestavljajo, Gregor Kosi z vokali, Jure Lavrin za bobni in Marko ?irec na basu, ki jih poznamo ?e iz Napravi Mi Dete, Track47 in Coma Stereo. Izku?nje iz preteklih projektov, lahko v nekaterih pogledih sli?imo tudi na novem albumu, ki v primerjavi s prej?njim doda povdarek na elektroniki in tako zapakira kombinacije disko-punkovskih muzik. Posluh albuma omogo?i sli?anje odmevov, vse od Nietovske melanholije, drum?n?bassovske Kitchme pa vse do Nick Caveovske dark wave-a.

Poslu?anje Jat je primerno za prokratstinacijo vsakdanjih opravil, deluje spodbudno pri pritju prvega ve?ernega piva, hkrati pa niti ne razo?ara, ko Nina s kak?nim komadom sko?i iz shuffla, v katerikoli situaciji dneva. Plata kot celota na poslu?alca deluje nekako meditativno, za?ne izredno hitro, vmes se malo vpo?asni, spet pospe?i in zaklju?i s komadom Jate, ki se retori?no spra?uje po kvalitetah vzgojenih jat. Kljub relativno hitremu albumu, po?asnej?i komadi kot so Gobci, Pridi k skupini, prejomenjene Jate, a vrjetno ?e najbolj Z obema rokama, prisili poslu?alca v kognicijo. Pri tem se izka?ejo tudi hitrej?i komadi, a globlje prodrejo tisti s po?asnej?im ritmom in bolj udarnimi besedili. Eden od zagotovo najbolj zanimivih komadov na plati, ki sicer ne zahteva pretiranega napora pri poslu?anju je Ljudmila, ponudi pa vse kar Nina obljublja; krik nezadovoljstva, prekr?ek na terenu in zavijanje z o?mi. Poleg Ljudmile, na plo??i najdemo tudi komad Berolt, ki vsebuje Brechtovo Hvalo dialektike in tako vsebinsko dopolnjuje kontekst albuma. Tega skupina lepo predstavi v komadu Gobci, kjer z osmimi besedami povejo ve?, kot bi predstavili z nebulozami.

Nina Bulatovix in album Jate, je odmev mariborske kulturne politike, refleksija industije in ubeseditev ter uglasbitev nestrinjanja, s katero se lahko poslu?alec z lahkoto indentificira. Album Jate izide pri ljubljanski zalo?bi Kapa Records in si ga lahko brezpla?no dolpresnesete z njihovega bandcamp profila, ali pa si privo??ite sve?e vrezano LP-jko. Na ?ivo jih lahko vidite ?e ta teden, v Ljubljani in Mariboru, v ?etrtek 4.12. v Gali Hali, v Gustafu pa v soboto 6.decembra.

Facebook Twitter Deli