Kaj sploh je inovacija?

Stopamo v tehnološke izzive, ki nam jih bo ponujala prihodnost. Nanjo lahko gledamo tudi optimistično in predvidevamo, da bodo fosilna goriva dostopna še kakšno stoletje ali več, da bo nuklearna energija postala pomembnejša od sedanjih, da se bodo tehnologije obnovljivih virov energije hitro izpopolnile, in da so bili predvideni učinki klimatskih sprememb precenjeni. Tudi, če se to izkaže za resnično, pa dokazov vedno manjših povratkov energije in finančnih vložkov v črpanje nafte ne moremo več spregledati. Bliža se nam sprememba v infrastrukturi.

Facebook Twitter Deli