Odprta debata o NATO in sprejetje države Črna Gora v EU

Napeta zgodba pristopa Črne Gore k EU: le dobro leto po razglasitvi neodvisnosti je bil v Luksemburgu podpisan Sporazum o stabilizaciji in pridruževanju in le malo za tem je Evropska komisija vzpostavila svojo delegacijo v Podgorici. Črnogorski parlament je Sporazum hitro ratificiral, skupaj s tem pa tudi sporazum o vizah in ponovnem sprejemu, ki so stopili v veljavo leta 2008. Konec istega leta je Ćrna Gora podala prošnjo za članstvo v EU.

Facebook Twitter Deli