Problem nižje zaposlenosti žensk

V današnji družbi so vloge, ki naj bi jih opravljala ženska, povezane z (družbeno nižje ovrednotenim) zasebnim življenjem, moški pa naj bi opravljali vloge v (družbeno višje ovrednotenim) javnem življenju. Koreni takega razmišljanja so v tako imenovani zahodni misli stari že tisočletja in segajo tako v krščansko doktrino, starogrške filozofe, kot srednjeveško filozofijo.

Facebook Twitter Deli