Cultural March

V?asih je spodbudno pre?kati v?liko vodo. Cikel oddaj naslavlja pere?e probleme sodobne dru?be in ?iri na?a podro?ja raziskovanja, da bi zmogli videti alternative in se nau?ili soobstoja razli?nih izbir in na?inov ?ivljenja. Prostore, nujno potrebne redefinicij in vedno novih razmislekov, zapopade skozi podajanje aktualnih informacij, ma?je skoke v zgodovino in v?asih mozai?no, v?asih analiti?no primerjavo s situacijo posameznih obravnavanih podro?ij v krajih ?ez eno v?likih vod?, v Zdru?enih dr?avah Amerike. 

Projekt podpira Ameri?ka ambasada v Ljubljani. 
This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State.

 

Nina Roškar, 9. 8. 2013 19:00, Cultural March

V današnji družbi so vloge, ki naj bi jih opravljala ženska, povezane z (družbeno nižje ovrednotenim) zasebnim življenjem, moški pa naj bi opravljali vloge v (družbeno višje ovrednotenim) javnem življenju. Koreni takega razmišljanja so v tako imenovani zahodni misli stari že tisočletja in segajo tako v krščansko doktrino, starogrške filozofe, kot srednjeveško filozofijo.

Nina Roškar, 28. 6. 2013 19:00, Cultural March

V tokratni zadnji ediciji sklopa, v katerem smo obravnavali manjšine in jih postavljali v nove in stare kontekste, bomo obravnavali še eno, nemara najmanj poznano oziroma najbolj obskurno manjšino. Gre za manjšino, ki je dolga leta živela na jugovzhodu sedanje države Slovenije, natančneje v Kočevju. Po tem kraju se tudi imenuje, gre namreč za Kočevske Nemce ali Kočevarje, kot jim pravijo nekateri. 

Nina Roškar, 21. 6. 2013 19:00, Cultural March

Za Slovenijo je značilno večnarodnostno družbeno okolje z izrazito vsestransko dominantnim enim, slovenskim narodom. Slovenija ne spada med evropske države z visokim odstotkom prebivalstva, ki ne pripada večinskemu narodu. Kako in zakaj je možno, torej, da so v Sloveniji živeči tujci za nekatere stalna tarča, v katero projecirajo sovražne občutke teh in onih vrst? Ter kako vzpostaviti konstruktivno odprtost Slovencev do svojega drugo-etničnega družbenega okolja?

Nina Roškar, 14. 6. 2013 19:00, Cultural March

Izvajamo revizijo naših predstav o skupnosti Romov ter premike teh predstav skozi našo domišljijo, čustva in predsodke. Pri tem je prostora za avtonomno misel, vsaj v Sloveniji, bore malo, pa vendar bomo poskusili prečiti kakšno izmed miselnih mej oziroma omejitev.

Nina Roškar, 8. 6. 2013 19:00, Cultural March

Prva izmed epizod Cultural March, ki obravnava manjšinsko problematiko ter medetnični dialog. Kot so se izmenjevali narodi, se izmenjuje fokus oddaje - čez zgodovino pregledamo premike Slovencev na sosednja ozemlja in položaj Madžarov ter Italijanov na Slovenskem. Z eno državo imamo dolgo sklenjeno "pogodbo o prijateljstvu," z drugo so formalne povezave zabrisane. Se je povezanost po vstopu v EU izboljšala? 

Nina Roškar, 25. 5. 2013 19:00, Cultural March

In v začetku je bil dolg ? Spomnimo: uradni začetek svetovne krize - dolžniške, gospodarske, finančne, SISTEMSKE - sega nekje nazaj v leto 2007, ko je v ZDA počil kreditni balon. Zlasti v tej krizi pa se je pokazalo, da je vzporednic med majhno podalpsko Slovenijo in velikimi ZDA - presenetljivo veliko.

Nina Roškar, 18. 5. 2013 19:00, Cultural March

Medtem, ko so v Nikaragvi ustrelili človeka, ko je protestiral proti izsekavanju tropskega deževnega gozdu, postaja razprava o globalnem segrevanju gostilniška debata, pri kateri prvi ponižujoče se ultimativno pripisujejo krivdo človekovemu nespametnemu ravnanju, drugi hrabro iščejo vzroke v Zemlji sami - zaradi staranja planeta njegova sredica izgublja energijo in se ohlaja. Kdo ima prav? Preglejujemo manj zastopane vidike o globalnem segrevanju. 

Nina Roškar, 4. 5. 2013 19:00, Cultural March

Hrana in voda sta ključni substanci, ki jih želi kapitalizem pod pretvezo krize prevzeti. Lačnega mimo korita in žejnega čez most nas ne morejo plejati, če postanemo samooskrbni, vendar domači pridelek zaradi višjih cen energentov in stroškov prevoza postaja predraga poslastica. Matej Koler z društva Varuhi semen opozarja tudi na EU birokratizacijo širjenja domačih semen in razloči tekmo med semensko banko pod vodstvom multinacionalk in Billa Gatesa ter semensko knjižnico. 

Nina Roškar, 26. 4. 2013 19:00, Cultural March

Kaj sploh je definicija humanitarne krize in na kak način pristopiti, da ne delamo več škode, kot koristi? Spletna stran Global emergency overview poroča o 39 krizah ali možnem razvoju dogodkov v krizo. Največ, kar 26 jih je zabeleženih v Afriki. Vendar če kdo misli, da bomo ostali zgolj v Afriki, se seveda moti, humanitarne krize so bliže, kot si morda mislimo.

Nina Roškar, 12. 4. 2013 19:00, Cultural March

Danes se bomo lotili teme, ki je našemu kolektivu hkrati čudno blizu in čudno daleč. Govorili bomo o težavah mladih ljudi pri ustanavljanju podjetij v Sloveniji in ZDA.