Kohezija je VrH za Julijce

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Obsega 840 kvadratnih kilometrov površin in spada med najstarejše evropske parke – že leta 1924 je v dolini Triglavskih jezer začasno zaščito narave zagotavljal Alpski varstveni park, do uzakonitve TNP pa je prišlo leta 1981. Letos torej obeležujemo 40-letnico obstoja parka.

VrH Julijcev je največji projekt, ki ga je Javni Zavod Triglavski narodni park doslej izvajal, s čimer se z osmimi projektnimi partnerji v njem svojevrstno poklanjajo okroglemu jubileju. Njihov cilj je izboljšati stanje osmih kvalifikacijskih vrst in štirih habitatnih tipov na območjih Natura 2000 v TNP.

O VrHu Julijcev smo se pogovarjali s Tomažem Kraljem iz Javnega zavoda Triglavski narodni park, Urško Smukavec iz Turizma Bohinj in Miho Ivancem iz Zavoda za ribištvo Slovenije.

Druga sezona serije Govoriš kohezijsko? Učenje se nadaljuje.
Več na https://govoris-kohezijsko.si

Facebook Twitter Deli