Med Korejama gori!

V bli?ini ceste, ki povezuje Ju?no in Severno Korejo, je izbruhnil po?ar in se raz?iril vzdol? strogo varovane meje. Zaradi ognjenih zubljev sta obe dr?avi med drugim blokirali dostop do skupnega industrijskega parka Kaesong, poro?a francoska tiskovna agencija AFP. Gasilci obeh dr?av se trudijo po?ar pogasiti.

Po?ar je izbruhnil na severnokorejski strani demilitariziranega obmo?ja, ki se razteza ob meji, in se nato ob mo?nem vetru hitro raz?iril, med drugim ob omenjeni cesti, ki pelje do Kaesonga, je sporo?ilo ju?nokorejsko ministrstvo za zdru?itev.

Samega industrijskega parka ogenj sicer zaenkrat ?e ni dosegel, tamkaj?njemu ju?nokorejskemu osebju pa prepre?uje vrnitev domov. O ?rtvah zaenkrat ne poro?ajo.

Gozdni po?ari in po?ari grmi?evja so na ali v okolici ?tirikilometrskega demilitariziranega v su?nem spomladanskem obdobju precej pogosti, ?e pi?e AFP.

Kot ?e dodaja, v Kaesongu, ki so ga leta 2004 odprli na severni strani meji, v 125 ju?nokorejskih podjetjih dela 54.000 Severnih Korejcev.

Izraelski minister za obve??evalne dejavnosti Juval Steinitz je v nedeljo odpotoval v Evropo, kjer bo sku?al vplivati na potek novih pogajanj, katerih cilj je dose?i dogovor o iranskem jedrskem programu. Izrael dogovoru z Iranom, vsaj kakr?en se sedaj nakazuje, odlo?no nasprotuje. Podporo ima med drugim v ameri?kih republikancih.

Kot so sporo?ili z izraelskega ministrstva za obve??evalne dejavnosti, je Steinitz "na misiji premierja" Benjamina Netanjahuja - na kraj?em obisku v Evropi, v okviru katerega bo sku?al vplivati na podrobnosti nastajajo?ega dogovora o iranskem jedrskem vpra?anju.

Obisk Steinitz za?enja v Franciji, potem ko so pri?le informacije o razhajanjih v stali??ih te dr?ave in ZDA glede Irana. V Parizu naj bi bili skepti?ni glede hitrosti doseganja dogovora. Tako pogovori med Iranom in ZDA kot tudi pogovori Irana s t. i. ?esterico se bodo sicer nadaljevali v sredo in ?etrtek v ?vici.

Netanjahu, ki so mu Izraelci na pred?asnih parlamentarnih volitvah minuli teden ?e tretji? zapored zaupali vodenje vlade, odlo?no nasprotuje dogovoru s Teheranom. Da gre za "slab dogovor", ki Iranu ne bo prepre?il izdelave jedrskega oro?ja, je Netanjahu med drugim jasno povedal tudi v svojem nedavnem nastopu v ameri?kem kongresu.

Teksa?ki senator Ted Cruz je kot prvi republikanec uradno napovedal, da se bo potegoval za nominacijo svoje stranke za kandidata na ameri?kih predsedni?kih volitvah, ki bodo prihodnje leto. 44-letnik je kandidaturo napovedal v video posnetku, ki ga je malo po polno?i objavil na dru?benem omre?ju Twitter, poro?ajo tuje tiskovne agencije.

V kratkem nagovoru je poudaril, da je ?as za obnovo Amerike, in pozval mlade republikance, naj ga podprejo. "?as je za resnico, za odziv na izzive, tako kot so Ameri?ani po?eli od nekdaj," je dejal. Dodal je, da dr?ava potrebuje novo generacijo pogumnih konservativcev, ki ji bodo povrnili veli?ino, ter izrazil pripravljenost voditi boj.

Cruz, sin kubanskega o?eta in ameri?ke matere, je na Harvardu diplomiral iz prava. Senator v Teksasu je od leta 2012, sicer pa je oster kritik administracije sedanjega predsednika Baracka Obame. V minulih letih je postal junak desnice, ker je za nekaj ?asa zavrl sprejemanje prora?una. V svoji stranki pa je eden najbolj konservativnih republikancev povzro?il vznemirjenje z nasprotovanjem strankarskim voditeljem glede vrste vpra?anj.

Poglejmo ?e v Slovenijo:

Predlog mariborskega prora?una, ki ga bo mestni svet prvi? obravnaval v ?etrtek, tako kot marsikoga drugega ni razveselil niti tamkaj?njih osnovnih ?ol. Kolegij mariborskih ravnateljev osnovnih ?ol se namre? ne strinja s trditvami ?upana Andreja Fi?travca, da je predlog na ravni prej?njih let, saj za osnovno?olsko izobra?evanje to ne dr?i.

Kot je v javnem pismu v imenu kolegija zapisal njegov vodja, ravnateljev Damir Orehovec, je predlagani prora?un samo na podro?ju dodatnih programov ni?ji za 125.000 evrov, na podro?ju funkcionalnih stro?kov za 375.000 evrov, na podro?ju investicijskega vzdr?evanja ter opreme pa kar za 1,2 milijona evrov. Skupaj bo torej na voljo pribli?no 1,7 milijona evrov manj denarja.

Mariborske osnovne ?ole u?encem v okviru dodatnih programov omogo?ajo zgodnje u?enje tujih jezikov, prete?no nem??ine, ter zgodnje u?enje ra?unalni?tva. Za prvo bi potrebovali 180.000 evrov, a prora?un zagotavlja le polovico tega denarja, za drugo je od potrebnih 72.000 zagotovljenih le 35.000 evrov.

V Slovenskih Konjicah bodo na prav poseben na?in obele?ili 500. obletnico za?etka slovenskega kme?kega upora, ki je za?etek do?ivel prav v teh krajih. Skupaj z lokalnimi dru?tvi, mladinskimi organizacijami in gostujo?imi srednjeve?kimi skupinami bodo 19. aprila na Mestnem trgu pripravili uprizoritev slovenskega kme?kega upora.

Kot je na dana?nji novinarski konferenci povedala zgodovinarka Aleksandra Boldin, letos mineva 500 let od najve?jega kme?kega upora na Slovenskem, ki je zajel skoraj celotno slovensko ozemlje in se ga je udele?ilo 80.000 ?lanov kme?ke zveze. Odprti boj je trajal ?tiri mesece, ?e ?tejemo ?e priprave na upor v letu 1514 in za?etne nemire, pa skupaj kar leto in pol.

S prihodom pomladi so ljudje pri?eli nabirati ?ema? oz. medvedov luk, ki je v zadnjih 20 letih zelo priljubljena u?itna divja rastlina. Zato v centru za zastrupitve Interne klinike UKC Ljubljana opozarjajo nabiralce ?ema?a na nevarnost zamenjave s podobnimi strupenimi rastlinami, kot so jesenski podlesek, ?merika in ?marnica.

Vodja centra za zastrupitve Miran Brvar je povedal, da imajo ?ema?, jesenski podlesek, ?merika in ?marnica podobne podolgovate liste, zato so zamenjave pogoste in ?al lahko tudi usodne za nabiralce ter njihove sorodnike in prijatelje, so sporo?ili iz Univerzitetnega klini?nega centra (UKC) Ljubljana.

V zadnjem desetletju so v centru za zastrupitve po navedbah Brvarja zdravili 20 bolnikov, ki so se zastrupili z jesenskim podleskom, pri ?emer sta dva umrla, saj jesenski podlesek vsebuje mo?an strup kolhicin, ki je ?e v majhnih odmerkih smrtno nevaren. Poleg tega so v centru za zastrupitve v tem obdobju zdravili ?e 14 bolnikov, ki so se zastrupili zaradi zamenjave ?ema?a in strupene ?merike, vendar nih?e ni umrl, je dodal Brvar.

Facebook Twitter Deli
0 comments