Skoraj Info koncentrat ali Tedenski zoc s kulturnimi usedlinami

Pod pokroviteljstvom dru?tva Zlata Copata so biv?emu nogometnemu stadionu, vrtu in pokopali??u Ljudski vrt zopet spremenili gospodarsko namembnost. Na nekdanjem mestu ju?ne tribune so postavili bazen v obliki laboda, na mestu severne tribune pa so odprli topless avtopralnico in ?evljarstvo. Slednji bosta pomembni vir dohodka za zbiranje prepotrebnih novcev za kirur?ko odstranitev spolovil ?lanov. Odprtje bazena pa omogo?a raziskovanje korenin ?porta in nastanek nove ?portne panoge ? mo?ko sinhrono plavanje, katere pionir je biv?i nogometa? in prva frizura NK Maribor Kliton Bozgo.

Izjava je v posnetku

Ker gospoda Bozga kot po navadi nismo uspeli razumeti, nam vremensko napoved za jutri in pojutri?njem podajajo iz Agencije Republike Slovenije ? Urada za meteorologijo.

Izjava je v posnetku

V zadnjih letih smo bili na sledi slovenskih staroselcev Pahurcev, v tem tednu pa smo lokacijo te stare civilizacije tudi odkrili. Izkazalo se je, da so ?e vrsto let zabubljeni globoko v nedrjih pohorskih gozdov. ?ivijo v popolni avtarkiji, le kmetijske naprave si naro?ajo preko interneta. Po izgledu in na?inu obla?enja smo z razlogom posumili na neko ?e obstoje?o, prej znano civilizacijo. Iz paleogenetskih preiskav DNA ob primerjavi z DNA Pahurcev smo odkrili, da so Pahurci pravi potomci Celjskih grofov. Poraja se sum, da se v zavetju vzpetine nad Mariborom pripravljajo na ponovno zavzetje svojega polo?aja v Celju. Glede na izbiro trenutnega domovanja jim najverjetneje zasedba celjske regije ne bo dovolj ? ogro?eno je tudi obmo?je Maribora. Po pridelkih, ki so jih uspeli do sedaj uskladi??iti, se ocenjuje, da bi ob ponovnem zavzetju celjskega gradu obleganje pre?iveli tudi do 10 let. Kak?ne so priprave na morebitni udar, pove predstavnik z Ministrstva za obrambo.

Izjava je v posnetku

Maribora pa ne ogro?ajo zgolj Pahurci s severa, z juga so Hrvati s svojimi flotami po Dravi pripluli mimo Formina in Zlatoli?ja vse do mariborske Mini hidroelektrarne Melje. Vremenske razmere so tokrat na? zaveznik, kajti veliki nalivi z rde?im alarmom za nevarnost poplav, jih vztrajno porivajo nazaj na jug. Pa vendar se ne dajo. Selimo se na prizori??e dogajanja, kamor smo poslali na?ega reporterja Slavoja Problem??ka. Vrhovni poveljnik oboro?enih sil je ?e napovedal mobilizacijo na slovenske voja?ke ladje in podmornice, za katere javnost do sedaj ni vedela. Ve pa sedaj.

Izjava je v posnetku

Sporo?amo ?alostno vest, da je v 441 letu starosti preminila najstarej?a vinska trta na svetu ? stara trta. Vzela jo je zahrbtna Peronospora, ki je nastopila hitro, prehitro. Za takoj?njo odzivnost in brezpogojno pomo? se zahvaljujemo vrlim vinogradnikom Francu ?lemparju, Pepiju Bevandi, Leonu Jurkovcu in Bla?u Pavlici. Poslednje se?gane liste, peclje in zametke ne bodo?ega grozdja se bo shranilo v leseni ?katli, izdelani iz sve?e preminule. Komemoracija bo potekala v ponedeljek, 25. maja, ob 11 uri in 11 minut, za?en?i na Kamni?ki vinski cesti od koder se bo povorka nadaljevala na Vinsko cesto Meljski hrib in druge vinske ceste Maribora. Zadnja postaja staroste bo v Baru Benetke, na Lentu, kjer bo ve?no po?ivala ob zvoncu za ?ankrunde in zavoj?ku cigaret Dodgers. Izjavo ob smrti cenjene ob?anke smo posku?ali dobiti od Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, vendar uradne izjave niso podali, neuradno pa hlipajo in ?alujejo tudi izven delovnega ?asa.

Novice je 'zbirala' Lucija Lep?ina. To je po?ela v okviru gosotvanja Radia ?tudent Ljubljana na MAR?. Avtor fotografije: Andrew Hall

Facebook Twitter Deli
0 comments