Svetovljanski Infon za četrtek, 8.11.2018

Svet Evrope je Slovenijo pozval, da naj okrepi boj proti sovražnemu govoru na spletu ter obsodi rabo rasističnega jezika v javnosti. V poročilu o uresničevanju konvencije za zaščito narodnih manjšin v Sloveniji so se zavzeli tudi za pravice Romov. Svet Evrope je Slovenijo pozval k okrepitvi varstva pravic Romov do posesti ter k zagotovitvi dostopa Romov do osnovnih javnih storitev in infrastrukture. Za okrepitev boja proti sovražnemu govoru Svet Evrope predlaga izboljšanje odzivnosti pravosodja, okrepitev usposobljenosti policije, tožilcev in sodnikov na področju boja proti sovražnemu govoru. Organizacija s Strasbourga je pozvala tudi k ukrepom, ki bodo izboljšali vključenost romskih otrok v šolski sistem ter k ukrepom, ki bi povečali število in izboljšali usposobljenost romskih pomočnikov v šolah.

 

Nova direktiva evropske unije, ki je bila s strani držav članic sprejeta v torek, 6.novembra, posodablja in poostruje regulacije v zvezi s platformami, ki ponujajo video vsebine ter ostalimi novejšimi oblikami medijev. Direktiva postavlja pomen javnega interesa nad zasebne interese ter obenem cilja na zagotavljanje svobode izražanja. Nov ukrep zahteva večjo transparentnost glede lastništva na področju medijev ter vladam nalaga dolžnost posredovanja v medijske aktivnost, kadar je to v javnem interesu.  Svet evropske unije z novim ukrepom cilja tudi na izboljšanje varovanja otrok, pri čemer podatki, zbrani v imenu varovanja otrok, ne smejo biti uporabljeni v komercialne namene.

 

V Kaliforniji so sprejeli historično spremembo zakonodaje na področju dobrobiti živali. T.i. »Proposition 12«, ki je bil sprejet z 61% deležem glasov, specifično narekuje kvadraturo prostora, ki ga morajo rejci zagotavljati živalim. Zakon prepoveduje prodajo rejcev, ki tega ne upoštevajo, četudi ti morda delujejo izven zvezne države. V iniciativo so vključeni izvršilni mehanizmi, ki so jih zagovorniki pogrešali pri prejšnjih pobudah. Za zagotavljanje upoštevanja regulacij so zadolžili ministrstvo za hrano in agrikulturo. Čeprav gre za očiten korak naprej, saj sprememba zakonodaje na področju dobrobiti živali Kalifornijo uvršča na prvo mesto, so nekatere organizacije pobudo kritizirale, saj ta naj ne bi bila dovolj progresivna. Zakonodaja med drugim določa, da bo od leta 2022 dovoljena zgolj prodaja jajc tistih kur, ki niso zaprte v kletkah.

 

Infokoncetrat je spisal Tadej.

Facebook Twitter Deli