Te?ave na Fifi se nadaljujejo, NKBM v prvem ?etrtletju posluje z dobi?kom

Nemiri na Mednarodni nogometni zvezi Fifa se nadaljujejo. Danes poteka kongres, na katerem bodo izvolili novega predsednika. Kandidata za polo?aj sta sedanji predsednik Sepp Blatter in Jordanec Prince Ali bin al-Hussein. Blatter ima po napovedih dobre mo?nosti za izvolitev v ?e peti mandat, a aretacije v vrhu Fife, ki jih je ?vicarska policija zaradi suma korupcije izvedla minulo sredo, so v nogometnem svetu vzbudile nezadovoljstvo in pritisk na vodilne. Evropska nogometna zveza UEFA je celo zagrozila z bojkotom Fife, ?e se Blatter ne umakne s polo?aja. Dana?nji volitveni kongres je zmotil tudi bombni alarm. Z?ri?ka policija je med odmorom za kosilo evakuirala dvorano Hallenstadion in medijsko tribuno, a so po preiskavi ugotovili, da je ?lo za la?ni alarm.

Bomba, ki je danes eksplodirala v Damamu na vzhodu Savdske Arabije, pa je bila vse prej kot la?na. Pred ?iitsko mo?ejo je namre? eksplodiral avtomobil bomba. Iz savdskega notranjega ministrstva so sporo?ili, da so bili pri tem ubiti ?tirje ljudje, med drugim napadalec, ki je vozil omenjeni avtomobil. Po poro?anju francoske tiskovne agencije AFP je odgovornost za napad prevzela skrajna sunitska skupina Islamska dr?ava. ?iiti so sicer pogosto tar?e Islamske dr?ave, saj jih dojemajo kot krivoverce.

Poglejmo ?e v Slovenijo.

Slovenski kriminalisti so razkrinkali ve? kriminalnih zdru?b, ki so se ukvarjale s trgovino z ljudmi, drogo in prepovedanimi zdravili. V zaklju?ni kriminalisti?ni akciji, ki je v sredo potekala po vsej Sloveniji je sodelovalo okoli 300 policistov in kriminalistov. Prostost so odvzeli 34 osebam, sedem jih je ?e v sodnem pridr?anju. Po besedah vodje mariborskih kriminalistov Roberta Munde so osumljeni ?rtve s preslepitvijo pripeljali iz tujine v Slovenijo in jih tu izkori??ali kot barske plesalke in prostitutke. Policisti so zaenkrat identificirali 26 ?rtev, ki ve?inoma prihajajo iz vzhodnoevropskih dr?av. V kaznivih dejanjih naj bi sodelovali tudi trije policisti, ki pa jih po besedah Munde obravnava specializirano dr?avno to?ilstvo. Policisti so se kot osumljeni pojavili v delu preiskave, ki se nana?a na trgovino s prepovedanimi zdravili, drugih podrobnosti pa na mariborski policijski upravi niso ?eleli izdati.

V stranki SDS se medtem ?e vedno radi ukvarjajo s preteklostjo. Poslanka Eva Irgl je dejala, da je sedaj v duhu 70. obletnice konca II. svetovne vojne primeren ?as, da se politika poenoti pri obsodbi vseh totalitarizmov in sprejme resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. Zato bodo poslanci SDS resolucijo ponovno vlo?ili v parlamentarni postopek. Spomnila je, da je SDS resolucijo v dr?avni zbor vlo?ila ?e oktobra 2009, a takrat resolucija ni dobila podpore.

Ministrstvo za kulturo ?eli z Novelo zakona o medijih na novo definirati slovensko glasbo in dele? njenega predvajanja. Osnutek novele, ki je do 22. junija v javni razpravi, ohranja obveznost 20% dele?a slovenske glasbe vse predvajane glasbe, a z dodatno zahtevo, da mora biti ta dose?en tudi v dnevnem oddajnem ?asu med 6. in 22. uro vsakega radijskega ali televizijskega programa. Predlog je med glasbeniki po?el precej neodobravanja. V glavnem se sicer strinjajo, da so kvote potrebne, a veliko jih je mnenja, da bi morale biti vi?je, tudi do 51%, ?e naj se ohrani doma?a ustvarjalnost. Nekateri pa menijo, da jezik ne more biti pogoj za to, da se glasbo opredeli za slovensko. Violinist Bojan Cvetre?nik je dejal, da je slovenska glasba tista, ki je ustvarjena izpod peresa slovenskega ustvarjalca, ne glede na to, ali je bila producirana v Sloveniji ali v tujini.

Nova Kreditna banka Maribor je prvo leto?nje ?etrtletje sklenila s skoraj 11,9, na ravni skupine pa 12,3 milijona evrov ?istega dobi?ka. Kot je po ?etrtkovi seji nazornega sveta povedal predsednik uprave Robert Senica, dose?eni rezultati presegajo na?rtovane. Nadzorniki so ob tem potrdili, da banka dosledno uresni?uje zaveze do Bruslja. Nas pa bolj zanimajo zaveze do lastne dr?ave in njenih davkopla?evalcev. Glede na to, da smo v zadnjih letih za dokapitalizacijo slovenskih bank namenili milijarde evrov, bi bilo na mestu, da se vsaj nekaj sedanjega dobi?ka vrne v dr?avno blagajno. Kako ironi?no, da Novo Kreditno banko Maribor prodajamo ravno sedaj, ko posluje z dobi?kom.

Facebook Twitter Deli
0 comments