V Izraelu ponovno na oblasti desnica, v Frankfurtu odmeva protest gibanja Blockupy

Na v?eraj?njih pred?asnih parlamentarnih volitvah v Izraelu je v skladu s predvidevanji ponovno slavil ultra desni?arski premier Benjamin Netanjahu. Po skoraj vseh pre?tetih glasovih naj bi njegova stranka Likud v 120-?lanskem parlamentu imela 30 poslancev, njegova najve?ja tekmica, levo-sredinska Sionisti?na unija pa 24. Vodja slednje Izak Hercog je z razo?aranjem priznal poraz. Zagotovil je, da se bodo ?e naprej borili za socialno pravi?nost, enakopravnost in demokracijo. Medtem, ko je bil Hercog pripravljen na dialog z Iranom in palestinskim voditeljem Abbasom, pa si sedaj lahko obetamo poglobitve napetih odnosov med Izraelom in Palestinci; seveda predvsem na ra?un Palestincev, ki ?ivijo na okupiranem ozemlju.

Policija je v ve? krajih po Srbiji aretirala sedem oseb, ki so osumljene vojnih zlo?inov v Srebrenici, so sporo?ili s srbskega to?ilstva za vojne zlo?ine. To?ilstvo je izdalo nalog za preiskavo proti nekdanjim pripadnikom centra za urjenje Jahorina v sestavi posebne brigade notranjega ministrstva Republike Srbske zaradi sumov, da so v Srebrenici zagre?ili vojne zlo?ine nad civilnim prebivalstvom. V genocidu v Srebrenici so sile bosanskih Srbov po zavzetju te bo?nja?ke enklave 11. julija 1995 ubile ve? kot 8000 Bo?njakov. Pokol je potekal pod vodstvom generala Ratka Mladi?a in takratnega predsednika Republike Srbske Radovana Karad?i?a, ki sta bila za vojne zlo?ine obto?ena na haa?kem sodi??u. Srbsko to?ilstvo in notranje ministrstvo zaradi zlo?inov v Srebrenici sedaj i??eta ?e nekaj posameznikov, za katere domnevajo, da so v sosednjih dr?avah.

Dana?nji protesti gibanja Blockupy ob uradnem odprtju novega sede?a Evropske centralne banke v Frankfurtu so se za?eli nasilno. Protestniki, ki naj bi jih bilo okoli 10.000, policiste obmetavajo s kamenjem. V predelu Frankfurt Ostend, kjer se nahaja novi sede? Evropske centralne banke, pa skoraj ni cestnega kri?i??a, kjer ne bi goreli smetnjaki, avtomobilske gume ali vozila. Do izgredov prihaja tudi v drugih delih mesta. Ve? tiso? aktiviranih policistov je proti protestnikom ?e uporabilo vodni top, prostost pa so odvzeli okoli 350 ljudem. Situacija se je zgodaj popoldan nekoliko umirila, a policija se boji morebitnega nasilja zve?er, ko je napovedan glavni protest proti Evropski centralni banki. Protestno gibanje Blockupy kritizira var?evalne ukrepe Evropske centralne banke, katerih rezultat je tudi nara??ajo?a brezposelnost v evroobmo?ju. Gibanje ostro obsoja protestni?ko nasilje, hkrati pa poudarja, da slednje izkazuje mo?no jezo ljudi nad var?evalnimi politikami. Gibanje Blockupy je sicer koalicija ve? kot 90 skupin iz vse Evrope, vklju?no s trenutno vladajo?o stranko v Gr?iji, Syrizo.

Na Univerzi v Mariboru bo danes potekal drugi krog volitev rektorja. Za polo?aj prvega mo?a druge najve?je slovenske univerze se bosta spopadla nekdanja dekana Samo Bobek in Igor Ti?ar. V prvem krogu je bilo med njima le enajst glasov razlike, prednost Bobka pa je bila zatem omajana z razkritjem njegovih avtorskih honorarjev.

Zaradi razkritja avtorskih honorarjev se za?enja prava bitka. Univerza v Ljubljani je v torek na urad informacijske poobla??enke poslala zahtevo za uvedbo in?pekcijskega postopka proti protikorupcijski komisiji zaradi objav na Supervizorju, ki navajajo, da so subjekti javnega sektorja fizi?nim osebam v zadnjih 12 letih prek avtorskih in podjemnih pogodb izpla?ali ve? kot milijardo evrov neto. Pri informacijski poobla??enki so napovedali uvedbo in?pekcijskega postopka. Na univerzi od urada zahtevajo, da z za?asno odlo?bo ustavi objavo osebnih podatkov do dokon?ne odlo?itve v odprtih pravnih vpra?anjih. Menijo namre?, da je Supervizor z nadgradnjo aplikacije postal zbirka osebnih podatkov, ki nima pravnega temelja v nobeni zakonski dolo?bi. Na Komisiji za prepre?evanje korupcije ne komentirajo zahteve za uvedbo in?pekcijskega postopka proti njim, a poudarjajo, da od omenjene univerze ali kogar koli drugega ?e niso dobili obvestila, da so kak?en podatek interpretirali napa?no. Prav tako vztrajajo pri tem, da pravna podlaga za objavo teh podatkov obstaja, objava podatkov pa je skladna z veljavno zakonodajo.

Facebook Twitter Deli
0 comments