Vojni zlo?ini, vladne razprave in pla?evanje z bitcoini

Haa?ko Mednarodno sodi??e za vojne zlo?ine na obmo?ju nekdanje Jugoslavije bo danes izreklo pravnomo?no sodbo upokojenemu generalu vojske Republike srbske Zdravku Tolimirju. Tolimirja je haa?ko sodi??e na prvi stopnji zaradi genocida v Srebrenici ?e leta 2012 obsodilo na dosmrtni zapor, potem ko so ga spoznali za krivega genocida, sodelovanja pri genocidu, zlo?inov proti ?love?nosti, ubojev, iztrebljanja in prisilne deportacije Bo?njakov. Tolimir se je na sodbo prito?il, danes pa bo prizivni senat sporo?il svojo odlo?itev, ki bo dokon?na.

Vlada Republike Slovenije se je danes sestala na delovnem posvetu o nacionalnem reformnem programu za letos in prihodnje leto, ki ga mora Evropski komisiji poslati do konca meseca aprila. Razprava bo potekala tudi v znamenju predloga premierja Mira Cerarja za razre?itev obrambnega ministra Janka Vebra. Program bo podobno kot ?e v preteklih letih predvideval ukrepe, kot so npr. nadaljevanje konsolidacije javnih financ in prenova pla?ne politike, prestrukturiranje gospodarstva, dav?na reforma in zni?anje obremenitve dela, zdravstvena reforma, dodatne spremembe pokojninskega sistema, ter spodbujanje podjetni?tva. Del programa je tudi izbolj?anje upravljanja dr?avnih nalo?b in s tem povezane privatizacije, ki se je dotika tudi sporno ravnanje ministra Vebra, ki je obve??evalno-varnostni slu?bi ministrstva za obrambo naro?il analizo posledic privatizacije Telekoma.

V Likovnem razstavi??u Univerzitetne knji?nice Maribor je danes potekala ?alna seja v spomin na akademskega slikarja Zmaga Jeraja, ki je umrl 28. marca na Ptuju. "Uspelo mu je ustvariti individualen, vselej inovativen, pogosto humorno in kriti?no naravnan neobi?ajno bogat opus, ki v slovenski umetnosti zaseda pomembno mesto, zato za Zmagom Jerajem ostaja velika praznina," so zapisali v vabilu na ?alno sejo. Zmago Jeraj se je rodil leta 1837 v Ljubljani, ?ivel in ustvarjal je v Mariboru. Tukaj je bil med drugim profesor likovne vzgoje na Osnovni ?oli Bojana Ilicha in III. gimnaziji Maribor. Slikar, grafik in fotograf sodi med klju?ne osebnosti, ki so oblikovale slovensko likovno umetnost druge polovice 20. stoletja.

Startup z imenom Cashila, ki ga tvorita Slovenca Jani Valjavec in Tim Mitja ?agar, je postal prvo podjetje, ki ima v Evropski uniji dovoljenje regulatorja za izvr?evanje ban?nih transakcij preko bitcoinov. Uporabniki, ki imajo bitcoine, lahko sedaj direktno vr?ijo ban?ne transakcije. Za pla?evanje ra?unov je bilo pred tem potrebno bitcoine nakazati na menjalnico, od koder je dvig mogo? le na osebni ban?ni ra?un posameznega uporabnika. S Cashilo se postopek bistveno pohitri, saj je ra?une mogo?e pla?ati neposredno upniku. Licenco, ki velja za celotno obmo?je Evropske unije, sta podjetnika prejela od ?e?ke nacionalne banke. Pred tem sta neuspe?no posku?ala tudi v Veliki Britaniji, Luksemburgu in v Sloveniji. Na rodni grudi je problemati?na predvsem zastarela zakonodaja, strah pred kripto valutami in nedore?enost obdav?itve tak?nih tran?sakcij. 

Facebook Twitter Deli