MITF #135: Make Friends not Art (in English)

How to work together? How to work? How to? A talk with Dr. Marc R. Dusseiller, who is a transdisciplinary scholar, lecturer for micro- and nanotechnology, cultural facilitator and artist.

He performs DIY (do-it-yourself) workshops in lo-fi electronics and synths, hardware hacking for citizen science and DIY microscopy. He also loves coconuts. He was co-organizing Dock18, Room for Mediacultures, diy*festival (Zürich, Switzerland), KIBLIX 2011 (Maribor, Slovenia), workshops for artists, schools and children as the former president (2008-12) of the SGMK and co-founder of the new Hackerspace collective Bitwascher (2020) in Zürich.

In the context of Platform konS project »UROŠ – Ubiquitous Rural Open Science Hardware« was a series of events, research and collective activities held since summer 2021 and continued throug-out the following months. »UROŠ« is globally connected in the Hackteria Network, HUMUS sapiens and the GOSH (Gathering for Open Science Hardware) community, and regionally brought together enthusiastic people to collaborate, share and learn together in Maribor, aswell as connected through various online tools for collective research and collaboration.

Podcast was made possible by MKC Maribor, Platform konS* and GT22 in collaboration with Marc R.Dusseiller, Boštjan Eržen and Miha Horvat.

*konS – Platform for Contemporary Investigative Art was chosen on the public call for the selection of the operations “Network of Investigative Art and Culture Centres”. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and by the European Regional Development Fund of the European Union

//

You can listen to the podcast anytime at this >> LINK << Podkastu lahko kadarkoli prisluhnete na ...

//

Kako delati skupaj? Kako delati? Kako?

Pogovor z Dr.Marc R. Dusseillerjem, ki je transdisciplinarni raziskovalec, predavatelj za mikro- in nanotehnologijo, kulturni moderator in umetnik. Izvaja DIY (do-it-yourself) delavnice o lo-fi elektroniki in sintetizatorjih, hekanju strojne opreme za državljansko znanost in DIY mikroskopiji. Obožuje tudi kokos. Soorganiziral je Dock18, Room for Mediacultures, diy*festival (Zürich, Švica), KIBLIX 2011 (Maribor, Slovenija), delavnice za umetnike, šole in otroke kot bivši predsednik (2008-12) SGMK in so- ustanovitelj novega Hackerspace kolektiva Bitwascher (2020) v Zürichu.
V kontekstu mreže konS je bil eden izmed avtorjev projekta »UROŠ – Ubiquitous Rural Open Science Hardware«, ki je bila serija dogodkov, raziskav in kolektivnih aktivnosti, katere so potekale od poletja 2021 in se nadaljevale vse naslednje mesece, globalno povezane v Hackteria Network, HUMUS sapiens in GOSH (Gathering for Open Science Hardware) skupnost in je regionalno združil navdušene ljudi za sodelovanje, skupno rabo in učenje v Mariboru ter povezovanje prek različnih spletnih orodij za skupno raziskovanje in sodelovanje.

Podkast so omogočili MKC Maribor, Platforma konS* in GT22 v sodelovanju z Marc R.Dusseiller, Boštjan Eržen and Miha Horvat.

*konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bila izbrana na javnem razpisu za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture”. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Facebook Twitter Deli