#26: Zelena ozaveščenost

Ali obstajajo pomembne razlike v dojemanju globalnega problema med različnimi generacijami Zagrebčanov? Ali so starejše generacije bolj skeptične glede problema podnebnih sprememb in če da, zakaj? Ali imajo mlajše generacije bolj pesimističen pogled na prihodnost planeta kot starejše generacije? V tokratni epizodi ekipa Radia Student iz Zagreba razpravlja o generacijski ozaveščenosti o podnebnih spremembah. Intervjujajo tudi ljudi različnih generacij o njihovem pogledu na ekološke probleme in se pogovarjajo z Bernardom Ivčićem, predstavnikom Zelene Akcije, o tem, kakšne aktivnosti njihova nevladna organizacija organizira za ozaveščanje o podnebnih spremembah.

 

Facebook Twitter Deli