Društvo Duh časa pred izgubo prostorov

Društvo Duh časa že od leta 2009 udejanja princip delitvene ekonomije, predvsem z zbiranjem, popravljanjem in delitvijo računalniške opreme. Organizacija, ki delo opravlja prostovoljsko, je še posebej v času pandemije in šolanja na daljavo bila deležna pozornosti javnosti s svojim projektom Računalniki za socialno ogrožene, ki je bil ključen za uspešen prehod na šolanje na daljavo na nacionalni ravni. Že od začetka delovanja se društvo sooča z neprimernimi prostorskimi pogoji v večjih izpostavah po državi, z 20. februarjem pa izgublja osrednji prostor v Ljubljani.

Društvo svoje delo opravlja prostovoljsko, trenutno v njem deluje okrog 30 članov, vsak od njih pa na mesec opravi med 50 in 150 ur prostovoljskega dela. Prostorsko problematiko in dosedanje reševanje le-te predstavi predsednik društva Duh časa, Matevž Ugovšek:

Izjava

Za pridobitev primernih prostorov in sredstev so se organizacije, kot je društvo Duh časa,  primorane soočati s papirologijo, pridobiti morajo poseben status organizacije v javnem interesu, prijave na razpise pa niso zagotovilo za uspešno pridobivanje sredstev ali prostorov.

Duh časa kot organizacija želi delovati brez opiranja na finančne vire, zato finančni element njihovo delovanje zavira, pove Ugovšek:

Izjava

Ugovšek ob tem doda, da finančni aspekt v zadnjem času niti ne predstavlja tako hudega problema, kot ga predstavlja prostorska problematika:

Izjava

Ljubljanska centralna izpostava društva se je tekom delovanja z Mestno občino Ljubljana že dogovarjala za pomoč pri reševanju prostorske stiske, a do dokončne rešitve ni prišlo. Zgodbo predstavi Ugovšek:

Izjava

Društvo Duh časa je sicer prepoznana organizacija tako na nivoju civilnih iniciativ in nevladnega sektorja, kot tudi v bolj mainstreamovskih informacijskih tokovih - za akcijo zbiranja računalnikov Nihče brez so skupaj z ZPMS, ZPM Moste-Polje in <vsak> marca lani prejeli tudi jabolko navdiha.

V luči prostorske problematike društva se vrstijo tudi podpore sodelujočih in sorodnih organizacij. Kolektiv mladih progresivnih akterk Študentska Iskra je društvu Duh časa podala javno izjavo podpore in v njej poudarila pomembnost digitalne pismenosti že pred časom epidemije. Ob radikalni pandemični spremembi študijskega vsakdanjika pa je računalniška oprema postala nuja in stiske pomanjkanja opreme je reševal, med drugim tudi Duh časa, pove predstavnica Iskre, Sara Svati Sharan:

Izjava

Iskra ni samo podala izjave podpore, temveč tudi ponudila odgovor na vprašanje kje so primerni prostori za Duh časa. Kot možnost lokacije delovanja so navedle prostore ŠOU ter prostore, ki so v lasti Zavoda Študentski kampus in obsegajo 5.500 m2 površine. Torej prostore namenjene študentskim dejavnostim:

Izjava

A rešitve prostorske problematike Duh časa ne išče le v prestolnici - društvo namreč deluje kot mreža prostovoljk in prostovoljcev, ki lahko v lokalnih okoljih vzpostavijo svoje zbirne točke, kar organizaciji sicer nudi določeno mero decentralizacije njene aktivnosti. Kljub temu pa je s trenutno infrastrukturo glavni del aktivnosti premakniti v ruralnejše predele države težko, na primeru pojasni Ugovšek:

Izjava

Primer društva Duh časa je še ena izmed zgodb organizacij, ki so v zadnjem času še posebej izpostavljene kriznim situacijam, med drugim tudi aktualni nepremičninski krizi. Je pa v tej zgodbi izpostavljeno tudi neravnovesje moči - kako je neprofitna organizacija oportunistično videna ter prejema pohvale iz državne ravni v za to primernih trenutkih, v času stiske pa ljudje na položajih zatisnejo oči.

 

Prostorsko problematiko društva Duh časa sva raziskovala Ane-Marie in Jan.

Facebook Twitter Deli