LISTENER v Mariboru (sobota, 12. april 2014, intervju)

Po spro??eni pija?i v Living room-u v sredi??u Maribora, vo?nji do prizori??a in tonski vaji, so Dan Smith, Christin Nelson in Kris Rochelle pred koncertom spregovorili za radio Mar?. Listener prihajajo iz Amerike in tokrat niso na prvi evropski turneji. So pa se prvi? ustavili v Sloveniji.

 

?e ob prvem karakterju se je atmosfera v Stolpu 3 omeh?ala. Da so fantje zabavni je jasno ?e ob pregledu intervjujev, ki se jih najde na spletu. Listener se pogosto vzame za predstavnike t.i spoken word glasbe oziroma talk music. Nekako so si bili enotni v hipotezi, da - za razliko od drugih glasbenih smeri – ima besedilo druga?en namen. Je dodaten element, s pomo?jo katerega se ustvarja tok misli in ob?utij. Tokrat, poleg kitar in bobnov, ravno vokal in pomenska, pravzaprav globoka besedila dodajo ostalim instrumentom enakovredno vlogo. Christin je pripomnil, da je to ?e toliko bolj jasno, ko se nastopa v ?ivo. Vokal namre? ne izstopa, prej soustvarja melodijo, v?asih pa se ga preprosto ne sli?i.

 

A ne razumeti narobe: besedila Listenerja, v katerih se vsakdo uspe najti, niso iz trte izvita. Vokalist, kitarist in igralec korneta Dan jim daje velik pomen. Kot bolj moderen trubadur si jih sproti, kadarkoli se nove besedne tvorbe pojavijo, zapi?e v svoj iphone. S slednimi so opremljeni vsi trije – kakopak je to vez z dru?ino, kadar so na turneji. Tokratna turneja po Evropi, ki so jo pri?eli s postankom v Nem?iji, 7. aprila in se bo kon?ala zadnjega aprila, jih bo popeljala skozi devet dr?av.

 

Listener se je pri?el kot projekt enega ?loveka, Dana Smitha, ki se je gibal v rap, hip-hop vodah. Ko se mu je priklju?il kitarist Christin, sta v tandemu predruga?ila ?e obstoje? material v prvo studijsko plo??o Return to Struggleville. ?ez tri leta je sledil skoraj kulten Wooden Heart, kjer sta Dan in Christin ugotovila, da sama ve? ne bosta zmogla. Tako se je po podobnem postopku kot Christin pridru?il bobnar Kris. Material za tretji studijski album Time Is A Machine (2013, CD Baby) je ?e obstajal, tako, da to pot Kris ?e ni vlo?il toliko svojih idej (ob pridru?itvi se je podobno zgodilo Christinu). Se pa zato fantje toliko bolj veselijo svojega naslednjega projekta, kadarkoli v prihodnosti ta pa? bo.

 

Resni?no zelo prijeten intervju, ki je bolj spominjal na pogovor znancev, smo zaokro?ili z nekaj bolj osebnimi vpra?anji. Izvedeli smo, da vokalist Dan, poleg glasbe, preprosto u?iva v ro?ni izdelavi pohi?tva. Po izobrazbi je grafi?ni oblikovalec. Christin najbolj u?iva v glasbi in odkar je ponosni lastnik glasbenega studia, ta pa? zavzame skoraj ves njegov delavnik. Izjema so vo?nje in vandranje po pu??avi. Kris pa poleg glasbe rad zaide v gore. Poskus drezanja v njihove politi?ne nazore se je izkazal za ni? kaj pretresljivega. Podobno, kot menijo o verovanju, nimajo strogih politi?nih usmeritev, tudi ne kak?nega nenavadnega predloga, ki bi pripomogel h koncu (gospodarske) krize. Po besedah Dana ve?ja transparentnost politi?nih kampanj, sploh v ZDA, ne bi ?kodila.

 

SPODAJ KLIK DO MALE SLADKI?E (Listener v soboto, 12. 4. 2014, v Soltpu 3)

LISTENER - NOT TODAY 

 

Facebook Twitter Deli