Ne voli, participiraj!

Evropska Unija se je za leto?nje volitve prav posebej pripravila. Akcija ogla?evanja poteka, ne samo, da morate gledat ksihte z oglasnih tabel po mestu, ki ogla?ujejo stranke in tako imenovano neopredeljene, ampak tudi velika koli?ina financ leti v ogla?evanje k prisostvovanju na samih volitvah. ?e ste vsaj pribli?no reden uporabnik youutube-a, potem so vas ?e posilili s kak?nim oglasnim sporo?ilom, da se zglasite pri va?i lokalni volilni ?krinjici.

Tako nam poro?ajo, da v Italiji ogla?ujejo tudi s slogani: "Ne Nem?ija - Evropa!" 

No, na Danskem so se odlo?ili za malo bolj radikalno zadevo in sicer za oglasno risanko, katere glavni junak je "Voteman", ki pome?e vse mlade in nezainteresirane na volitve. Zadeva je tako dokaj seksisti?na, glede na to, da se v neki sceni "Voteman" pojavi obkro?en z mladimi djevo?icami, ki jih ob klicu pome?e naokrog, on pa stopi v akcijo. V glavnem, celotna akcija ogla?evanje deluje na volilce izredno napadalno.

Zato vam MAR? priporo?a, da se volitev ne udele?ite, ker itak nimate koga za voliti in, da raje kot svoj glas oddate izjavo podpori za uvedbo instituta participatornega prora?una v Mariboru, da bo va? glas dejansko ?tel.

Izjavo podpore lahko oddate v INFOPEKI, Klubu MC PEKARNA, Gustafu, v Mobilnostnem centru Maribor, pri nas na Mar?-u, v GT22, v Kinu Udarnik, v Plesni izbi, v CAAPu in na Zvezi prijateljev mladine Maribor.

Ve? informacij o participatornem prora?unu pa lahko pridobite na spletni strani http://odlocajomestu.si .

Facebook Twitter Deli