Okupacija stavbe fakultuete za Humanistiko v Amsterdamu

Ne samo v Sloveniji in ne samo v vzhodni Evropi, ampak tudi tam kjer naj bi se tudi za ?asa krize cedila mleko in med, napovedujejo ostre reze, ki pa kakopak padejo najprej na ?tudente. Univerza v Amsterdamu je zaradi rezov na podro?ju ?olstva napovedala ureditev univerze. Najve?je spremembe je do?ivela fakulteta z najmanj?im dohodkom, Fakulteta za Humanistiko, kateri napovedujejo zmanj?anje ?tevila programov, zaposlenih in prodajo stavb fakultete.

Napovedane spremembe naj bi se zgodile v prihajajo?em ?olskem letu, a do sedaj vodstvo fakultete in univerze ?e ni uspostavilo dialoga z zaposlenimi in ?tudenti. Kljub klicem s strani profesorjev in ?tudentov na prvem protestu oklicanem Humanities Rally se vodstvo ni odlo?ilo poslu?ati. Zato so ?tudenti in profesorji prej?nji teden ukrepali bolj radikalno in se odlo?ili za okupacijo stavbe Bungehuis, za Dam Square-om, centra humanisti?ne fakultete. 

Zasedba je bila izvedena v no?i s ?etrtka na petek 13.februarja, ?tudenti pa v njej vztrajajo ?e danes. Zastava univerze na vrhu stavbe je obrnjena narobe, vhod zabarikadiran, pred stavbo pa grmada knjig. Aktivisti vstopajo in iztopajo iz stavbe skozi okno na zadnji strani hi?e s pomo?jo lestve. Stavbo Bungehuis se je fakulteta odlo?ila prodati elitnemu Soho Club-u, ki kjer bi uspostavila ?e en hotel v centru mesta. Zaradi okupacije stavbe se je univerza odlo?ila to?iti lastne ?tudente in profesorje, ter zagrozila da vsakemu aktivistu, ki pre?ivi dan v stavbi zara?una absurdno kazen. Po nekaterih podatkih je ta 100.000e na osebo na dan, po drugih pa 10.000e na osebo na dan.

V?eraj, 19.februarja, je sodi??e odlo?alo o njihovi usodi in okoli 16tih napovedalo, da mora biti stavba izprazjena do 23.15 istega dne. Vsak ki bo po tem ?asu ?e vedno v stavbi bo prejel kazen. Na zadnji dan ?prostega? vstopa so zato v Bungehuisu organizirali kulturni program in debato z znanim nizozemskim politi?nim aktivistom Roelom van Duynom.

Kljub odlo?itvi sodi??a so ?tudenti ostali v stavbi tudi po 23.15, do katerega so slavnostno od?tevali. Pred stavbo je tudi stalo okoli petdeset protestnikov, ki pa so se zaradi slabega vremena razgubili ?e po tridesetih minutah. To?no ?tevilo aktivistov, ki so ostali v stavbi ni bilo znano, a po govoricah jih je bilo ve? kot 100, skupno ?tevilo prijavljenih aktivistov pa je preseglo 400. Stavba je trenutno ?e vedno okupirana, #bungehuis se po Twitter popularnosti giblje med drugim in ?etrtim mestom na Nizozemski, policistov ter vodij univerze pa ni na spregled. Trenutno ?tudenti napovedujejo nadaljne proteste, v kot tudi tudi izven Bungehuis-a.

Komentarji aktivistov so/bodo na voljo v pripetku spodaj.

Facebook Twitter Deli