Z Bungehuisa v Maagdanhuis, okupacija upravne stavbe Univerze v Amsterdamu

Kot smo ?e pred slabim tednom dni poro?ali, se v Amsterdamu dogajajo ve?ji ?tudentski protesti. Prvi so bili organizirani novembra lani pod imenom Humanities Rally, ko je vodstvo Univerze v Amsterdamu napovedalo ve?je spremembe na Fakulteti za Humanistiko. Ta je podvr?ena najve?jim rezom zaradi najmanj?ega dobi?ka znotraj Univerze.  Dekan fakultete Frank van Vree je napovedal spremembo u?nih na?rtov, zmanj?evanje ?tevila zaposlenih in zaprtje manj?ih programov. Protestom novembra je sledil shod po mestu in obhod okoli stavb univerze z zahtevo uspostavitve dialoga z vodstvom fakultete in univerze. Njihove ?elje so bile zavrnjene.

Po dveh mesecih neuspe?nih pro?enj dialoga z univerzo so se ?tudenti in profesorji odlo?ili za bolj radikalen pristop. V no?i z 12. na 13. februar so protestniki zasedli poslopje Bungehuis, osrednjo stavbo fakultete za Humanistiko, in zahtevali pogovor z odgovornimi. Univerza je odgovorila s to?bo in zagrozila, da je kazen za vsakega ?tudenta, ki pre?ivi dan v stavbi 100.000 EUR. Ta absureden znesek se ni obnesel na sodi??u, ki je potekalo 19.februarja. Sodi??e je odlo?ilo, da so protestniki ilegalno zasedli stavbo in da se morajo iz nje izseliti istega dne do 23.15, ?koda ki jo povzor?ajo pa je 1000 EUR na dan. Navkljub uradni to?bi, se ?tudenti niso odmaknili iz stavbe in slavnostno od?tevali sekunde do 23ure in 15min v pri?akovanju policije. Te pa ni bilo na spregled vse do torka ta teden. Skupno so ?tudenti zasedli stavbo za 12 dni, ko jih je v torek 24.februarja pred vhodom pribli?no ob 9tih zjutraj pri?akala policija.

Pred stavbo se je zbrala mno?ica vsaj ?tiristotih protestnikov, ki so podpirali ?tudente v stavbi. Tisti dan je policija aktivirala ve?je ?tevilo protiprotestnih enot in s konjenico zavarovala vhod. Aretirali so ve? kot 45 protestnikov, ki so bili v stavbi in nasilno odrinili protestnike zunaj stavbe stran od vhoda v sosednjo ulico. S konji so pohodili mirne protestnike, ki so sedeli na tleh. Med njimi je bilo ve? po?kodovanih kot med tistimi, ki so ostali v stavbi. Prostestniki so se kmalu pod pritiskom policije premaknili pred Maagdenhuis, upravno stavbo univerze, in zahtevali da izpustijo aretirane ?tudente ter vzpostavijo demokrati?ni dialog z njimi. Zaradi torkovega neuspeha so se zbrali naslednji dan, v?eraj 25.februarja, z istimi zahtevami. Mno?ica pribli?no petstotih ?tudentov je pred vrati Maagdenhuisa vztrajala dve pribli?no dve uri in pol, ter efori?no in simboli?no trkala po vratih, dokler se ta niso udala. Upora s strani dveh no?nih ?uvajev v stavbi ni bilo. Pribli?no ob 19tih je tako mno?ica ?tudentov zasedla ?e Maagdanhuis, ki je bil prvi? okupiran leta 1969, v ?asu velikih ?tudentskih protestov po Evropi. Ta zgodovinski dogodek je bil tudi motivacija za vzpostavitev trenutnega gibanja. Nena?rtovana zasedba je izzvala, da se je mno?ica protestnikov, ki se je nahajala pred stavo preselila v avlo uprave in za?ela demokrati?ni dialog med protestniki, ali naj ostanejo v stavbi ali odidejo. Hkrati so zahtevali prisotnost rektorice univerze Prof. D.C. van den Boom.

Nekaj minut pred polno?jo se jim je pridru?il ?upan mesta Amsterdam Eberhard van der Laan, skupaj s poveljnikom policije in stopil v dialog s protestniki, v katerem je ve?krat omenil da je Amsterdam nabolj?e mesto ter da policisti niso mogli bolj?e opraviti svojega dela, kot so ga v primeru Bungehuis-a. Kasneje se jim je pridru?ila predsednica izvr?ilnega odbora unverze Louise Gunning in zahtevala, da ?tudenti odidejo iz stavbe. Ti so jo izvi?gali, izpra?evali o la?i, ki jo je izrekla v ?asu okupacije Bungehuis-a in zahtevali njen odstop. Gunningova je kmalu zatem zapustila Maagdenhuis.

Protestniki so se odlo?ili, da ostanejo v stavbi in ta je okupirana ?e danes, v njej pa se vrstijo razli?na predavanja s strani profesorjev, ki podpirajo ?tudente. 

Facebook Twitter Deli