Podpora uredništva Radia Marš uredništvu Tribune

Uredništvo Radia MARŠ ostro obsoja odločitev programskega sveta Tribune in predsedstva ŠOU, ki je za odgovorno urednico Tribune imenoval Ano Pavlič in s tem popolnoma ignoriral voljo ustvarjalcev Tribune. Smatramo, da je odločitev ŠOU v Ljubljani popolnoma nedemokratična, saj ob imenovanju Pavličeve niso upoštevali volje sodelavcev Tribune, ki so jasno nasprotovali njenemu imenovanju.
Nelegitimno imenovanje Ane Pavlič kaže, da ŠOU v Ljubljani deluje v popolnem nasprotju z določili, ki jih je zapisal v Pravilniku o delovanju stalne dejavnosti Tribuna. V 4. členu pravilnika je namreč zapisano, da je Tribuna neodvisen medij ter da so ustvarjalci časopisa pri svojem delu neodvisni in niso vezani na nobena navodila s strani organov ŠOU v Ljubljani ali zaposlenih na ŠOU. Da je ŠOU v Ljubljani imenoval novo urednico ob jasnem nasprotovanju ustvarjalcev revije, zato smatramo za ogrozitev neodvisnega delovanja Tribune. Glede na to, da je ena izmed glavnih nalog odgovornega urednika ali odgovorne urednice določanje in razvoj vsebine v časopisu, nelegitimno imenovanje Ane Pavlič pomeni nerazumevanje ali celo nespoštovanje tradicije, dosežkov in vloge tega neodvisnega časopisa v preteklem in današnjem medijskem in kulturnem prostoru s strani ŠOU v Ljubljani.
Poslanstvo Tribune je med drugim zavzemanje za večjo demokratizacijo v družbi. Tribuna v prihodnje ne bi mogla delovati v skladu s tem poslanstvom, če bi bile bistvene odločitve o njenem delovanju sprejete popolnoma nedemokratično.
Uredništvo Radia Marš se zato pridružuje mnenju sodelavcev časopisa Tribuna in jim izraža podporo. ŠOU v Ljubljani poziva, da razreši Ano Pavlič in na mesto odgovornega urednika postavi Aleša Mendiževca, ki ga podpirajo ustvarjalci Tribune.
Uredništvo Radia Marš

Poslano na:
- Uredništvo Tribune
- Rok Liković, predsednik ŠOU v Ljubljani

- ŠOU v Ljubljani
- Aleš Šteger, strokovni vodja založbe Beletrina
- Založba Beletrina
- Martina Dervarič, odgovorna urednica Radia Študent

Facebook Twitter Deli