O utopijah

Če smo se v pretekli Poliziki posvetili praznim označevalcem in njihovi problematičnosti, pa bomo tokrat pod drobnogled vzeli utopizem. Med obema konceptoma je vsebinska povezava. Temeljna značilnost praznega označevalca je namerno izogibanje konkretnim definicijam družbenega problema, zato je edino upravičeno pričakovati, da bodo predlagane rešitve zmeda protislovij in polovičarstva, ki pa istočasno obljubljajo Indijo Koromandijo.

Facebook Twitter Deli