Pla?ajmo privatno, razpustimo javno in delimo po?teno!

Pozdravljeni v prvi po-novoletni poliziki! Novo leto, nove mojstrovine, ki jih kreirajo modre glave na?e pre?erne de?elice. Trenutno se ubadam z odlo?itvijo ustavnega sodi??a glede financiranja privatnih osnovnih ?ol. A res?! Pa ravno pravi trenutek je za tak?ne razprave. Zdaj, ko gre ?e tako ali tako vse k vragu, zdaj lahko na? ?as in davke porabimo za tovrstne razprave in odlo?itve. Ista in?titucija je sicer enkrat ?e presodila v tej zadevi in takrat se je izrekla proti. Ker pa imamo denarja na pretek in ker davkopla?evalci dinar?ke slu?ijo z nepopisno lahkoto, so morali zadevo presoditi ?e enkrat. Tokrat je ustavno sodi??e razsodilo v prid privatnikom.

Torej, odlo?ili smo se (saj ustavno sodi??e presoja v imenu nas vseh): ?Pla?ajmo katerokoli alternativo, luksuz in druga?e misle?e in uni?imo javno. Ne zahtevajmo najvi?jega mo?nega standard za vse, ampak omogo?imo druga?nost tistim, ki si jo zaslu?ijo, ker je to njihova pravica! Dajmo tega malo kar je ostalo privatnikom! To je logi?no in konsekventno dejanje vsake dr?ave v krizi! 100% financiranje permisivcev in katolikov. Kaj pa je to drugega, ?e ne izsiljena segregacija ?olstva, ki je za povrhu pla?ana iz ?epa vseh davkopla?evalcev? O.k., tisti, ki pla?ujejo davke in ?elijo otroka ?olati v privatni ustanovi, ne ?elijo pla?evati 2x: enkrat v davkih in drugi? direktno?Kaj pa vsi ostali normalni smrtniki, ki svoje otroke po?iljajo v javne ?ole? Zakaj morajo oni svoje davke namenjati privatnim ?olam? Na?e brihte tako zelo rade poudarjajo prakso iz tujine. Vzemimo spet Nemce?Kako je tam? Ja, del sredstev res primakne dr?ava, preostanek pa ?ole zberejo same. Kako? V obliki ?olnin, donacij ipd. Ne pa v Sloveniji. Ne, tukaj bomo zara?unali ?tudij na javnih univerzah in pla?ali privatne osnovne ?ole. Gotovo smo neke vrste pionirji na tem podro?ju. Res si zaslu?imo, da bi nas nekdo potrepljal po rami. Kam peljejo tak?ne odlo?itve? ?e posebej v tak?nih ?asih. Nikamor drugam kot k nestrpnosti in negativni nastrojenosti proti ustanovam, ki v svoji osnovi ne predstavljajo ni? slabega. Vsak star? ima pravico, da se njegovega otroka izobra?uje na na?in, za katerega je presodil, da je najustreznej?i. Ampak, zadeve v realnosti so pa? tak?ne, da obstaja neka generalna smernica, ki je namenjena vsem smrtnikom. Kaj torej pomeni ta odlo?itev? Ali nas bodo res prisilili, da bomo ?li tako dale?, da bomo morali citirati Margaret Thatcher, ki je mrtvohladno dejala:? Sorry, we are just not equal!?? A zdaj, ko so kon?no uspeli po?timati malico za vse osnovno?olce, zdaj bodo pa ?e privatniki pristavili svoj piskr?ek? Kaj, ko gremo k privatnemu zobozdravniku, pa smo davek ?e pla?ali, nam nudi plombo, vrtanje ali katerokoli ?e torturo zastonj? Kje lahko potegnemo mejo? Ali je zdaj kar na enkrat vse privatno upravi?eno do 100% financiranja iz strani dr?ave? Ja, pa dajmo, ruknimo en pav?al?ek: vse privatne ustanove, ki se nana?ajo na ?olstvo, socialo, kulturo in zdravstvo kar direktno pla?ajmo iz davkov?to je res zdrava konkurenca?Kaj res nih?e ve? ne razume razlike med besedama ?javno? in ?privatno??

To je ?e skoraj tako bistro kot Zorrovo kadrovanje. Mogo?e so ga pa geniji iz Zavoda svetega Stanislava klicali in povpra?ali za njegovo razsvetljeno mnenje? Na? presvetli vodja se je lepega jutra zbudil, si pomel zaspane o?ke in bliskovito sko?il iz tople postelje: ??e vem kako bom vsaj malo re?il mega finan?no krizo svojega prelestnega mesta!!! Na ob?ini bom ?e dodatno zaposlil ljudi. Saj jih je tako ali tako premalo? In ne bodi len, res je takoj zaposlil 7 dodatnih oseb. Ne skrbite, saj jih ne bo pla?al samo on. Ne! Pla?ali jih bomo mi, vsi skupaj. Saj gre za na?e mesto! To si pa ?e lahko privo??imo. In kdo so ti veleumi brez katerih na? humanisti?ni vseved ne more voditi mesta? Glede na to, da grozni situaciji navkljub ?e zmeraj premorem dolo?ena moralna na?ela, ne mislim na?tevati imen. Poglejte si jih na internetu. Na? prej?nji ?upan, oni gotovi, je ?e modro rekel : ?Fse je gori na interneti!? Povem pa lahko, da so vsi do zadnjega Zorrovi followerji. Tako to gre, vodi mi kampanjo, obe?aj lutke z mostu, pa dobi? slu?bo! Si delal pri MTB-ju in nato pri ?olaji? odli?ne reference za pravega po?tenjaka. ?e dobro, da si sedaj moj lakaj, se bo ?e na?el stol?ek zate. Ja, tako to gre v mestu pod Piramido? Da pa kadrovanje ne bi bilo preve? ?tajersko obarvano, saj je na? ?upan vseeno prista? raznolikosti in druga?nosti, je zavrnil vseh 16 prijaviteljev na stol?ek, ki se je spraznil po tisti lu?kani komediji z Lahom. Prihaja novi ?ef, novi naturaliziran Ljubljan?an, ki bo ?e re?il mesto vseh tegob. Se bo preselil v Maribor? Ne, za enkrat ne?Mu mora biti na?e mesto res v?e?. Ali pa je pri?el samo na hitro preveriti situacijo, za recimo mesec, dva?Sli?al je, da je baje pla?a dobra, dela veliko, a ga ni treba zares opravljati in dru?ba izbrana??e o teh dogodkih razmi?lja kak paranoik, bi si lahko v glavi sestavil fenomenalno teorijo zarote. Ljubljana ho?e prevzeti Maribor. In Zorro, prav ta navihani modrec, je njihov ?pijon. Kaj pa, ?e le ni tako ubrisan in samo dela za sovra?no stran, ki planira prevzem in kasnej?e izkoreninjenje ?tajercev? Ne bi me presenetilo, sploh, ?e pogledamo objestno Jankovi?evo obna?anje, ki po?asi res spominja na tisto, po katerem je slovela Maria Antoinetta. Naj samo spomnim na njeno fenomenalno humanisti?no izjavo: ??e nimajo kruha, pa naj jedo potico !? Ljubljan?ani ledeni stadion na prostem, Maribor?ani tri utice, en ?otor in pet rde?ih kugl za veseli december?Morda res ho?ejo potihoma zavzeti Maribor, ga pustiti, da zelo po?asi in bole?e izkrvavi in nato tukaj naseliti Ljubljan?ane, ki bi ?eleli bolj ugodno klimo. Dajmo se sprijaznit, saj je lepa bela Ljubljana, ampak klima jim ne ?tima?Megla, vlaga, de??Ne! To nikakor ne more biti res! Ta scenarij je pre-grozen?Naj ostanejo bedni stereotipi tak?ni kot so?Ljubljana ne mara Maribora in Maribor nikakor ne mara Ljubljane?Ali pa trenutno cela Slovenija ne mara Ljubljane, ker pu??a celoten preostanek dr?ave crkovati na cesti kot kak?ne ni?vredne potepu?ke cucke. Pa ?e za te se potlej najde Jadranka Juras in jih velikodu?no re?i. V velemestu ob Ljubljanici prevladuje pozitivno vzdu?je in popolna brezbri?nost za bedo pred njihovimi vrati. ?e dobro, da bomo pla?ali Walfdorce in katoli?ke privatne ?ole, da bodo naslednje generacije bolj humane in socialno razpolo?ene. Za enkrat pa nekako vsepovsod velja deviza: ?Malo, kradi, malo la?i in? ?ivi po?teno!?.

Vse skupaj je kaoti?no, ?alostno in ?e po malem tudi sme?no. Morda je nova taktika na?ih politikov in pravosodnih organov neke vrste anti-realisti?na in anti-humanisti?na me?anica, ki bi jo najbolje primerjali z me?anico crack-kokaina in lsd-ja. Popolnoma nova izku?nja! Torej, gremo veselo novim dogodiv??inam naproti!

Facebook Twitter Deli