Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.
Andrej Kurnik, 16. 5. 2014 15:07, Polizika

Politi?ni manever Zorana Jankovi?a, ki vodi v pred?asne volitve, je po?el enoglasno zgra?anje. V re?imski politiki ter re?imskih medijih in tudi v javnosti, ki se je oblikovala z vstajami. Strasti, ki diktirajo zgra?anje, so seveda razli?ne. V primeru re?imskih komentarjev strah pred tem, da bo politi?na kriza zamajala kon?no solidno vsiljene predstave, da obstaja samo en izhod iz krize, finan?nim oligarhijam naklonjene reforme. Privatizacija, odpis tajkunskih posojil in njihov prenos na dru?bo, privatizacija profitov in rent ter socializacija izgub. Vstajni?ke kroge vodijo druge strasti.

Špela Pušnar, 8. 5. 2014 16:45, Polizika

Dobrodo?li na mariborskem radiu ?tudent na frekvenci 95,9 MHz in skozi spletni pretok radiomars.si, dobrodo?li v Poliziki pri odkrivanju realnosti v javnosti.

Andrej Kurnik, 2. 5. 2014 15:03, Polizika

Minil je prvi maj. V teh krajih ?uda?ko poimenovan praznik dela. Kot da je delo nekaj dostojanstvenega. Kjer je bila dru?ba mezdnega dela vedno vsiljena in ni nikoli postala hegemonska ideologija, so v?eraj potekali protesti, konfrontacije s policijo in fa?isti ? radosten dan kovanja mo?i tistih, ki so prisiljeni, da za pre?ivetje prodajajo svojo delovno silo. Pri nas pa so bili proslave s ?lani politi?ne kaste kot govorniki. In z obljubami, da bodo bogateli tako, da nas bodo vpregli v delo.

Gregor Stamejčič, 1. 5. 2014 13:00, Polizika

Evo, ?e en bastard child polpretekle zgodovine nam trka na vrata. Dela prost dan dela, s katerim je proletariat slavil ?rtev svojih ?ika?kih bratov, v veliki meri anarhistov in sindikalistov, ki so jim s svojo ?rtvijo izborili osemurni delavnik. Dan, ki ga praznujejo prakti?no povsod po svetu, izvzem?i seveda ZDA, kjer se je masaker na Haymarketu sploh zgodil.

Gregor Stamejčič, 21. 4. 2014 01:47, Polizika

Okej, ljudem ?e vedno ni ravno jasno, kaj za vraga sploh je ta hudi?evi anarhizem. Kot prvo, ni hudi?ev, saj je brezbo?en, obstoj hudi?a pa predpostavlja tudi obstoj boga. QED. Kot drugo, navkljub nasilni zgodovini, ne gre za nikakr?no zagovarjanje kaosa, prej obratno - anarhisti?no nasilje izpred sto, dvesto let je bil kve?jemu odgovor na nasilje dr?ave. Anarhizem je enostavno ?elja, instinkt, nuja po svobodi, ki jo lahko omejijo le podobno svobodni ljudje, ne pa nekak?ne izmi?ljene hierarhi?ne strukture, kot je na primer dr?ava.

Gregor Stamejčič, 21. 4. 2014 01:43, Polizika

Naj vam povem anekdoto:

Predlani je neki dunajski nepremi?ninski me?etar najni?je sorte - saj veste, premo?en, povezan s kapsi in z mafijo, ne izbira sredstev, da lahko poceni kupi in drago proda - kupil starej?o me??ansko zgradbo. ?elel jo je predelati v enega od onih pol legalnih samskih domov, saj veste, dvajset poljubnih balkancev v eni sobi in tako. Ampak, klinc, ko se trmasti prebivalci niso hoteli izseliti iz stanovanj, ki jih je ?elel predelati. Tako je ubral nekoliko drugo taktiko.

Gregor Stamejčič, 21. 4. 2014 01:41, Polizika

Drage moje, dragi moji, opravi?ujem se za nekoliko prerano verbalno ejakulacijo. Gobcal bom namre? o osmem marcu. ?edalje bolj izrinjenim in zanemarjenim praznikom, vrinjenim nekako na silo tja med valentinovo, ko nam amerikanci pravijo, da bi se morali imeti samo en dan v letu radi, in materinski dan, s katerim ?eli predvsem cerkev spet reducirati ?ensko na kirche, kuche und kinder.

Gregor Stamejčič, 21. 4. 2014 01:26, Polizika

Nimam junakov, nimam dr?ave, nimam plemena. Ne priznavam ne bogov ne mitov. Sem, to je pa pribli?no tudi vse, kar imam o sebi za povedati. Da, eden od mojih prednikov je bil tudi Karel Veliki. In prej kot ne tudi D?ingiskan. Pa kaj. Verjetno sta bila tudi tvoja - geometri?na rast populacije in veliko ?tevilo nezakonskih potomcev to naredi prakti?no za gotovost. In ker imam v ?iroki ?lahti, tiso?e generacij nazaj, tako plemi?e, kot zavojevalce, tako ?rnce, kot belce - in se v tem prav ni?

Gregor Stamejčič, 21. 4. 2014 01:23, Polizika

Public Enemy so pred toliko in toliko leti rekli Don't believe the hype!

Glejte, pri?a smo naravni katastrofi, toliko ?e je res. ?kode je veliko, pa ?e ve? je bo. Poplave bodo nastopile, ko se vse skupaj odtali. Imamo polomljeno vejevje, ki bo zajezilo kak?ne hudournike, ki bodo pridobili na mo?i, vse to ?tima. Tudi promet bo ?e dolgo oviran, vklju?no z dotokom kak?nih klju?nih dobrin via Luka Koper.

Gregor Stamejčič, 21. 4. 2014 01:11, Polizika

Ekola, uspe?no smo zdilali luknjo! Neki Kanadsko-kuvajtski Sirijec, ki ima firmo v Mariboru, je zanjo od?tel dobro ?etrtino cene, ki jo je Franca pred leti pla?al za odkup zemlji??a, na katerem naj bi stal Maks. Super.

Ampak danes se ne bom vtikal v Fi?trekove poslovne prakse - oh, da, mariborski pogajalci so znani po svojih sposobnostih - niti v not-so-kosher implikacije, da kuvajt?ani radi financirajo mednarodne univerze, ki slu?ijo kot rekrutni centri za al-kajdo. Jebenti, pri taki upravi so mednarodni teroristi kve?jemu dobrodo?li v mestu, kajne?