Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.

Rene Suša, 20. 4. 2014 22:55, Polizika

Danes je v Mariboru potekala okrogla miza z naslovom ?Evropska kakovost ?ivljenja ? mit preteklosti ali sanje prihodnosti?? Ne morem povedati, o ?em je bilo govora tam, ker sem ta del Polizike posnel dan prej in torej govorim iz preteklosti. Iz tistega ?asa, ki ga ve? ni. Priznam, da me ?as, ki ga ve? ni, preganja vsaj toliko, kakor ?as, ki je, zlasti, kadar je govora o Evropi in evropskosti. Iz ust politi?nih predstavnikov, zlasti pa predstavnikov in?titucij Evropske unije in njihovih simpatizerjev besede evropski, evropska, evropsko zvenijo kot sopomenke besedam dober, dobra, dobro.

Rene Suša, 20. 4. 2014 22:38, Polizika

Dobro leto dni je minilo od zadnjega ve?jega vala protestov, ki so po silovitih za?etkih v Mariboru zajeli vso Slovenijo. Podoben scenarij se sedaj odvija v Bosni in Hercegovini, in podobni, kot so bili odzivi javnosti v Sloveniji, so sedaj odzivi v Bosni. Le malokdo oporeka upravi?enosti protestov, saj sta socialna stiska in demokrati?ni deficit v dr?avi ve? kot o?itna. Protestniki so torej na ulicah z razlogom, upravi?eno. Oni vedo in mi vemo proti ?emu se borijo ?

Rene Suša, 20. 4. 2014 22:33, Polizika

V torek se je na nacionalkinem prvem programu odvrtel dokumentarni film z naslovom Koalicija sovra?tva. Film spregovori o pojavu skrajnih skupin v Sloveniji, ki se odkrito spogledujejo z ikonografijo in ideologijo fa?isti?nih in nacisti?nih gibanj iz prej?njega stoletja, ki so s pojavom gospodarske krize pridobila na privla?nosti v ?tevilnih evropskih dr?avah. Stanje v dr?avi se slab?a in nekdo pa? mora biti kriv. Poljubno je to lahko ?efur, cigan, ?rnec, peder, jugovi?, komunajzer? seznam se da gotovo ?e dopolniti.

Rene Suša, 20. 4. 2014 22:27, Polizika

V?eraj je minilo 44 let, odkar se je nek ?e?ki ?tudent na Venceslavovem trgu sredi Prage polil z bencinom in se?gal. Razlog za njegovo dejanje je dobro zabele?en v zgodovini in povsem jasen. Sovjetski tanki so nekaj mesecev prej vdrli na ?ehoslova?ko in poskrbeli za spremembo letnih ?asov. Pra?ka pomlad se je ?ez no? spremenila v zimo, ki je trajala skoraj dvajset let. Palach in tovari?i, ki so se se?gali nekaj dni kasneje, niso uspeli zru?iti sovjetske nadoblasti na ?ehoslova?kem, a njihova gesta je ostala zapisana v zgodovino.

Rene Suša, 20. 4. 2014 22:18, Polizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sre?ko Kosovel: Ekstaza smrti 

Vse je ekstaza, ekstaza smrti! 
Zlati stolpovi zapadne Evrope, 
kupole bele — (vse je ekstaza!) — 
vse tone v ?go?em, rde?em morju; 
sonce zahaja in v njem se opaja 
tiso?krat mrtvi evropski ?lovek. 
— Vse je ekstaza, ekstaza smrti. — 

Gregor Stamejčič, 20. 4. 2014 17:38, Polizika

Oni dan sem romal v Ljubljano. Vem, za prebivalca Maribora ne?edno in sporno po?etje, pa vendarle sem presko?il tako Ano Pupedan, kot otvoritev Romske o?tarije da sem sre?al tovari?ice in soborce iz BiH. In da, dragi moji, vse je pribli?no enako, kot konec 2012 v Mariboru, samo stokrat huje.

Špela Pušnar, 4. 4. 2014 19:25, Polizika

Pozdravljene poslu?alke in pozdravljeni poslu?alci ter vsi navdu?enci Polizike na mariborskem Radiu ?tudent na frekvenci 95.9 Mhz ali skozi spletni pretok radiomars.si.

?e nekaj ?asa ne odzvanja ve? NESIMO JIH VUN, kot da so se zadeve tako po?timale,da ni ve? ne potrebe ne ?elje, da bi se karkoli v na?i lepi mali dr?avi spremenilo. Ja, prav ni? ?udnega ali nenavadnega za Sloven?ke, ki samo ?akajo, kaj se jim bo za-povedalo od zgoraj.

Špela Pušnar, 18. 3. 2014 12:55, Polizika

Predsednik republike Borut Pahor alias Barbika funkcijo, ki jo zaseda o?itno razume v sponah svojega nadimka, ?e ve?, obna?a se ?e tako:plasti?no lepa in hkrati "nemo?na" deklica, ki v lastnem peskovniku i??e zaveznike za ?iritev svoje prave lepote. ?e se je zgodilo, da ima predsednik republike taka pooblastila, da lahko predlaga ?lane senata KPK in to stori PO LASTNI VOLJI, se kaj kmalu, kot smo videli tudi v tem primeru lahko zgodi, da se bo na? pre-ljubljeni predsednik odlo?il za Kekce.

 

Špela Pušnar, 4. 3. 2014 16:58, Polizika

Lep pozdrav vsem priklopljenim na radio Mar?, na frekvenci na?telani direkt na 95.9 Mh ali skozi spletni pretok radiomars.si, kjer si prilo?nostno dovolimo pobrskati po tistem delu mo?ganov, ki deluje v smeri razmi?ljanj. Tokratna Polizi?na razmi?ljanja usmerjamo proti levi .

IN V KONEC APATIJE.