Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.
Špela Pušnar, 4. 4. 2014 19:25, Polizika

Pozdravljene poslu?alke in pozdravljeni poslu?alci ter vsi navdu?enci Polizike na mariborskem Radiu ?tudent na frekvenci 95.9 Mhz ali skozi spletni pretok radiomars.si.

?e nekaj ?asa ne odzvanja ve? NESIMO JIH VUN, kot da so se zadeve tako po?timale,da ni ve? ne potrebe ne ?elje, da bi se karkoli v na?i lepi mali dr?avi spremenilo. Ja, prav ni? ?udnega ali nenavadnega za Sloven?ke, ki samo ?akajo, kaj se jim bo za-povedalo od zgoraj.

Špela Pušnar, 18. 3. 2014 12:55, Polizika

Predsednik republike Borut Pahor alias Barbika funkcijo, ki jo zaseda o?itno razume v sponah svojega nadimka, ?e ve?, obna?a se ?e tako:plasti?no lepa in hkrati "nemo?na" deklica, ki v lastnem peskovniku i??e zaveznike za ?iritev svoje prave lepote. ?e se je zgodilo, da ima predsednik republike taka pooblastila, da lahko predlaga ?lane senata KPK in to stori PO LASTNI VOLJI, se kaj kmalu, kot smo videli tudi v tem primeru lahko zgodi, da se bo na? pre-ljubljeni predsednik odlo?il za Kekce.

 

Špela Pušnar, 4. 3. 2014 16:58, Polizika

Lep pozdrav vsem priklopljenim na radio Mar?, na frekvenci na?telani direkt na 95.9 Mh ali skozi spletni pretok radiomars.si, kjer si prilo?nostno dovolimo pobrskati po tistem delu mo?ganov, ki deluje v smeri razmi?ljanj. Tokratna Polizi?na razmi?ljanja usmerjamo proti levi .

IN V KONEC APATIJE.