Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.

Rajko Kotnik, 24. 6. 2015 14:50, Polizika

Kako hitro te?e ?as sem se zavedel tisti hip, ko sem se spomnil, da je jutri sreda in da je na vrsti Polizika, ki ji moram vsakih ?tirinajst dni dati neko politi?no vsebino. Med razmi?ljanjem o tem, ?esa se naj lotim, sem prisluhnil napovedniku na Nacionalki za oddajo Odmevi. Tokrat v Odmevih ne bo govora o porednih in neposlu?nih Grkih, ki no?ejo plesati na melodije iz Bruslja, bolje re?eno po notah kapitala. Igor Bergant, voditelj Odmevov bo z gosti iz Maribora spregovoril o  politi?ni krizi v drugem najve?jem slovenskem mestu.

Zoon Politikon, 17. 6. 2015 15:08, Polizika

Od tistih dni naprej, ko so se Butale bile slavnostno pridru?ile upa polni Ojrokreteniji, je njihova pregovorna delavnost in u?inkovitost ter produktivnost dosegala le ?e nove in nove vrhunske rezultate. Svakog su dana napredovali sve vi?e i to u svakom pogledu, ?e posebej pa z ozirom na pamet. Tako je bilo dobesedno na vseh podro?jih v Butalah tudi sicer razvitega dru?benega in kulturnega ?ivljenja pameti, pa naj je ?lo pri tem za ceste ali tovarne, za nakupe zemlji?? ali pa za vrhunske ban?ne in sicer?nje industrijske dose?ke vrhunskega doma?ega managementa pameti.

Špela Pušnar, 15. 6. 2015 17:28, Polizika

V deželi  Šentflorjanski se ob  grozovitih krčih svetovne gospodarske krize obnašamo tako, kot da nismo nič vredni. Ali pa še manj...

Slovenska politika že kar nekaj časa razpravlja in odloča v okvirih, ki poleg zategovanja pasu predvsem verjamejo v formulo najbolj poceni = najboljše. V javnih podjetjih skozi javne natečaje pricurljajo ponudniki, ki za izvajano delo obljubljajo najnižje stroške naročnikom. V nekaterih drugih evropskih državah pa se dogaja, da najcenejšega ponudnika sploh ne jemljejo resno, mogoče ker tam nekje nekaj smrdi?

Rajko Kotnik, 10. 6. 2015 17:06, Polizika

Za dana?njo Poliziko sem imel namen pisati o neki drugi temi, a sem pred dvema dnevoma naletel na dve pismi. Prvo je pismo Javnega podjetja Mariborski vodovod, podpisan direktor Danilo Burna?, Uradu za komunalo Mestne ob?ine Maribor. Drugo je pismo tega urada Samoorganiziranemu Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Zoon Politikon, 9. 6. 2015 15:20, Polizika

Takšni dogodki in srečanja, kot ga imamo mi tukaj, so še edina preostala mesta, ki nam omogočajo, da izpostavljamo temeljne probleme našega časa, da odpiramo temeljna vprašanja naše dobe, ki vključujejo tudi problem današnje univerze.

Špela Pušnar, 1. 6. 2015 17:27, Polizika

Kam in kako gre kar nekaj davkoplačevalskega denarja po žepih, ki pa niso preveč javni, se počasi razkriva na vseh področjih, kjer slavimo institucije, ki so bile razpostavljene pravzaprav zato, da se izoblikuje tista demokratična družba, kjer so v ospredju znanje, prodor gospodarske rasti, sooblikovanje politik in vse tisto, kar nam obljubljajo kot dosežek tam za vogalom, takoj za tistim vlakom. Namesto tega se, še več  kot dve desetletji, javnost napihuje s peskom v oči, ko se afere in aferice na hitro in brez prevelikega obiranja pometa pod preprogo. Za kaj v resnici gre?

Rene Suša, 29. 5. 2015 14:53, Polizika

Ta teden je Evropska komisija sporo?ila, da bi naj Slovenija sprejela pribli?no 500 beguncev iz Sirije in Eritreje. Mla?na vlada je temu mla?no pritrdila, digitalno ljudstvo pa eksplodiralo v neprikritem sovra?tvu. V nekaj urah je novica na raznih spletnih portalih prejela precej ve? komentarjev, kot je ljudi, ki bi naj pri?li v Slovenijo. O?itno je tokrat EU dregnila v osje gnezdo. Pridni, zgledni, po?teni, spo?tljivi, kleni Slovenci so kon?no pokazali svoj pravi obraz. Nasvidenje dobri doktor Jekyll, pozdravljeni mr. Hyde.

Rajko Kotnik, 27. 5. 2015 00:00, Polizika

Ne vem o ?em naj govorim? Odpre? ?asopis, pogleda? novice na nacionalki, ali na kak?ni komercialki ala POP TV ali ?e slab?e, poslu?a? in gleda? prvi televizijski dnevnik tisti dan na Kanalu A, povsod sami resni?nostni showi. Podobni so dogajanju, pa naj mi zaposleni in pacienti oprostijo, odprtim ali zaprtim oddelkom na psihijatriji.

Se je v tej mali de?elici na ju?ni strani Alp, ki ji pravimo tudi moja de?ela, res ?e skoraj vsem sfeclalo?

Zoon Politikon, 20. 5. 2015 10:52, Polizika

Decembra lani je Evropska unija (EU) po dolgih in napornih pogajanjih z dr?avami neto pla?nicami in njenimi institucijami le potrdila prora?un za leto 2015. Ta bo v letu 2015 te?ak dobrih 141 milijard evrov. Da bi si la?je predstavljali dejansko te?o prora?una, bi ta vsota v bankovcih po ? 20 znesla nekje okoli petsto enainsedemdeset milijonov kilogramov. Izra?un koliko tovornjakov bi potrebovali za prevoz te te?e iz Bruslja do Maribora prepu??am vam.

Špela Pušnar, 18. 5. 2015 10:34, Polizika

Na ravni dr?ave so, kot je ?e nekaj let v navadi, prora?unska sredstva, s katerim prerokuje kulturno ministrstvo, namenili predvsem dejavnostim, programom in idejam, ki se skuhajo v Ljubljani. Ni? pretresljivo novega. Koncentracija v centru in drobtinice periferiji so teme diskusij, razprav, ki se res ne nana?ajo samo na kulturno podro?je; protestna pisma zainteresiranih pa se pri odlo?evalcih znajdejo nekje izven parlamentarnih razprav in na obrobju izpopolnjevanja javnega interesa.