Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.
Špela Pušnar, 1. 6. 2015 17:27, Polizika

Kam in kako gre kar nekaj davkoplačevalskega denarja po žepih, ki pa niso preveč javni, se počasi razkriva na vseh področjih, kjer slavimo institucije, ki so bile razpostavljene pravzaprav zato, da se izoblikuje tista demokratična družba, kjer so v ospredju znanje, prodor gospodarske rasti, sooblikovanje politik in vse tisto, kar nam obljubljajo kot dosežek tam za vogalom, takoj za tistim vlakom. Namesto tega se, še več  kot dve desetletji, javnost napihuje s peskom v oči, ko se afere in aferice na hitro in brez prevelikega obiranja pometa pod preprogo. Za kaj v resnici gre?

Rene Suša, 29. 5. 2015 14:53, Polizika

Ta teden je Evropska komisija sporo?ila, da bi naj Slovenija sprejela pribli?no 500 beguncev iz Sirije in Eritreje. Mla?na vlada je temu mla?no pritrdila, digitalno ljudstvo pa eksplodiralo v neprikritem sovra?tvu. V nekaj urah je novica na raznih spletnih portalih prejela precej ve? komentarjev, kot je ljudi, ki bi naj pri?li v Slovenijo. O?itno je tokrat EU dregnila v osje gnezdo. Pridni, zgledni, po?teni, spo?tljivi, kleni Slovenci so kon?no pokazali svoj pravi obraz. Nasvidenje dobri doktor Jekyll, pozdravljeni mr. Hyde.

Rajko Kotnik, 27. 5. 2015 00:00, Polizika

Ne vem o ?em naj govorim? Odpre? ?asopis, pogleda? novice na nacionalki, ali na kak?ni komercialki ala POP TV ali ?e slab?e, poslu?a? in gleda? prvi televizijski dnevnik tisti dan na Kanalu A, povsod sami resni?nostni showi. Podobni so dogajanju, pa naj mi zaposleni in pacienti oprostijo, odprtim ali zaprtim oddelkom na psihijatriji.

Se je v tej mali de?elici na ju?ni strani Alp, ki ji pravimo tudi moja de?ela, res ?e skoraj vsem sfeclalo?

Zoon Politikon, 20. 5. 2015 10:52, Polizika

Decembra lani je Evropska unija (EU) po dolgih in napornih pogajanjih z dr?avami neto pla?nicami in njenimi institucijami le potrdila prora?un za leto 2015. Ta bo v letu 2015 te?ak dobrih 141 milijard evrov. Da bi si la?je predstavljali dejansko te?o prora?una, bi ta vsota v bankovcih po ? 20 znesla nekje okoli petsto enainsedemdeset milijonov kilogramov. Izra?un koliko tovornjakov bi potrebovali za prevoz te te?e iz Bruslja do Maribora prepu??am vam.

Špela Pušnar, 18. 5. 2015 10:34, Polizika

Na ravni dr?ave so, kot je ?e nekaj let v navadi, prora?unska sredstva, s katerim prerokuje kulturno ministrstvo, namenili predvsem dejavnostim, programom in idejam, ki se skuhajo v Ljubljani. Ni? pretresljivo novega. Koncentracija v centru in drobtinice periferiji so teme diskusij, razprav, ki se res ne nana?ajo samo na kulturno podro?je; protestna pisma zainteresiranih pa se pri odlo?evalcih znajdejo nekje izven parlamentarnih razprav in na obrobju izpopolnjevanja javnega interesa.

Rene Suša, 15. 5. 2015 09:27, Polizika

Navdih za dana?njo poliziko prihaja iz prostora med nebesi in Zemljo. Natan?neje iz plo??adi, ki visi v zraku, dobrih petdeset metrov nad ljubljanskim Kongresnim trgom. Kulinari?no-adrenaliski performans oz. dogodek se imenuje Dinner in the Sky in je za??itena blagovna znamka podjetja Events in the Sky. Koncept je preprost, ?eprav nekoliko nenavaden. Na plo??adi, ki lahko sprejme nekaj ve? kot 20 gostov, vam kuharski mojstri pripravijo gurmansko ve?erjo.

Rajko Kotnik, 13. 5. 2015 00:00, Polizika

Kako postane? iz protestnika, tako reko? ?ez no?, oblastnik?

To vpra?anje si postavljam vedno, ko vidim, kako malo ?asa je potrebno, da v?eraj?nji gore?i nasprotniki vsakr?ne oblasti ob prvi prilo?nosti prevzamejo oblastni?ko obna?anje in s tem zaverovanost v lastno mo? in modrost odlo?anja. V svoj in edini prav!

Prav eksemplari?ni primer tega je bila razprava o prora?unu za leto 2015 v Mestnem svetu mestne ob?ine Maribor.

Zoon Politikon, 11. 5. 2015 10:01, Polizika

Jure Leskovec, ki je eden najmlaj?ih profesorjev na eni najbolj?ih ra?unalni?kih univerz na svetu, na Stanfordu v Kaliforniji, je postal zvezda svetilka na slovenskem podro?ju. In?enirji javnih mnenj, kot npr. Mladina in drugi, ga predstavljajo kot ?e en primer wunderkida, ki je svoje ultra znanje lahko apliciral ?ele v Obljubljeni de?eli. Nosijo ga po rokah (kot npr. tudi na?ega dragega ?i?ka), se klanjajo njegovemu razsvetljenstvu, toda ti svetilniki jim na ?alost ble??ijo naravnost v o?i. Na ta na?in sledilci postanejo slepi. Besede postanejo samoumevne in mlade glave ve?

Andrej Kurnik, 8. 5. 2015 16:02, Polizika

Ne?teto mrtvih. Regristrirani mrtvi so le vrh ledene gore. Mednarodna organizacija za migracije je v svojem lanskem poro?ilu o mno?i?nem umiranju migrantov na mejah, ki lo?ijo dominantne in podrejene dr?ave sveta, pozvala k enotni metodologiji ?tetja umrlih. Neregistriranih smrti naj bi bilo toliko kot zabele?nih. ?e ne ve?. Avtorici dokumentarca Les messagers o nasilju nad migranti na ju?nih mejah Evropske unije govorita o organizirani pozabi. Najdena trupla zagrebejo na skrivaj, okoli??ine smrti niso predmet sodnih preiskav.

Špela Pušnar, 5. 5. 2015 09:06, Polizika

Na dana?nji dan nas je zapustil na? predragi tovari? Tito. In Jugoslavija je ?la v maloro. Zgodila se nam je Slovenija. Po vseh teh letih in ponosno dvignjenih zastavah, ob raznih obele?enjih nepojmljivih grozot prve in druge svetovne vojne ter praznikovanju ob delavskemu prazniku, se je grenak ob?utek valil po zraku z vsemi primesmi politi?nih akcij, ki so nas pripeljale z vlakom, za vlakom ali pa kar pe? do situacije in okoli??in, ki ne segajo ?e pri-dobljenim delavskim in socialnim pravicam niti do gle?njev.