Drama v (ob)študijskih zadevah

Raziskovalci, združeni v Sindikalni konferenci visokega šolstva in znanosti, Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), so včeraj na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja naslovili pismo ter v njem opozorili na kritičnost razmer in še dodatno slabšanje položaja v slovenski znanosti. Premierja so pozvali tudi, da jih sprejme na pogovoru. Raziskovalci in zaposleni na raziskovalnih inštitutih, na svojih plečih močno občutijo slabšanje položaja znanosti v Sloveniji. Cena ur raziskovalnih programov in projektov ostaja že nekaj let znižana, novih projektov je razpisanih zmeraj manj in še to ne vsako leto. Število odobrenih zaposlitev za mlade raziskovalce v zadnjih letih izrazito upada, še manj ali nič je denarja za opremo. Število zaposlenih v znanosti se krči že dlje časa in se bo očitno vsako leto še bolj. Zato odhajajo z znanjem, ki so ga pridobili na stroške države, v tujino in tam prispevajo k dodani vrednosti. V Sloveniji ostajajo slabo plačani starejši sodelavci. Povprečna bruto plača zaposlenih v znanosti (plačna skupina H) v letu 2014 je znašala 1.370 evrov. V javnem sektorju pomeni to predzadnje mesto, ob tem da je izobrazbena struktura zaposlenih v znanosti precej višja, z več doktorji znanosti kot kjer koli drugje. Ob tako skromnem in v zadnjih letih občutno zmanjšanem javnem vlaganju v znanost, ne gre pričakovati izrazitega razvojnega preboja Slovenije. Tega pa država nujno potrebuje, če se želi izkopati iz dolgo trajajoče krize ter se konkurenčno razvijati in ne nazadovati.

V sredo, 1. junija 2016, je na Fakulteti za družbene vede potekal posvet Participacija mladih: Izzivi in rešitve, ki so ga organizirali v sodelovanju z dr. Tomažem Deželanom. Pomenil je nadaljevanje procesa, ki so ga zastavili na februarskem dogodku z naslovom »Participacija mladih: Razmerje med sistemom in posameznikom«, na katerem so identificirali ključne probleme na področju participacije mladih. Posvet so začeli z otvoritvijo razstave na temo političnega imaginarija mladih, na kateri so razstavljena dela osnovnošolcev, ki so povezana s pojmom domovina. Razstavo si lahko ogledate na Fakulteti za družbene vede. Otvoritvi razstave je sledil uvod v tematiko, ki ga je izvedel dr. Deželan. Nadaljevali so z razpravo z naslovom »Kako nasloviti problem politične participacije mladih?«, v kateri so sodelovali Barbara Zupan, Uroš Skrinar, Klemen Balanč in Tin Kampl. Vsi govorci so se strinjali, da mladi participirajo, vendar ne način, kot od njih pričakuje institucionaliziran problem. Skupna točka razpravljalcev je bila tudi ugotovitev ali ocena, da intermedialne strukture, ki naj bi posredovale med državo in posameznikom, niso dovolj razvite in še ne dosegajo svojega namena. Po kratkem odmoru so se udeleženci razdelili v dve delovni skupini, v katerih so pripravljali priporočila za izzive na področju participacije mladih z vidika sistema in posameznika. Priporočila bodo osnova za pripravo dokumenta, ki bo vseboval oceno stanja in predloge ukrepov za spodbujanje participacije mladih. Dokončen sprejem dokumenta je predviden na decembrskem posvetu mladinskega sektorja.

Danes ob 18.00 se lahko udeležite predavanja, ki ga bo v angleščini izvedel dr. Peng Feng, profesor estetike in umetniške kritike na Šoli za umetnost Univerze v Pekingu. Predavanje z naslovom »Poti do stvarnosti: Procesi sodobne umetnosti na Kitajskem«, bo v UGM, na Strossmayerjevi 6 v Mariboru. V predavanju bo govora o tem, ali ima sodobna umetnost stopnje in procese. Arthur Danto in Hans Belting trdita, da jih nima. Sodobna umetnost sicer odraža zavest umetnostne zgodovine, a je ne pelje več naprej. Povedano drugače, sodobna umetnost dosega postzgodovinsko stopnjo umetnosti. Če bi avtorja imela prav, bi to pomenilo, da sodobna umetnost v Severni Ameriki in Zahodni Evropi nima zgodovine. A položaj je drugačen na Kitajskem in v Vzhodni Evropi, tj. v postsocialističnih državah. Začetki sodobne umetnosti v postsocialističnih državah so jasni. Vendar pa je zgodovina sodobne umetnosti v vzhodnoevropskih državah sumljiva. Radikalna revolucija v Vzhodni Evropi je družbo na mah spremenila. Sodobna umetnost Vzhodne Evrope se je kmalu vključila v mednarodno sodobno umetnost in tako dosegla svojo postzgodovinsko stopnjo. Položaj na Kitajskem je drugačen, ne le s postmodernističnega vidika, temveč tudi z vidika postsocializma. Namesto radikalne revolucije, se Kitajska poslužuje postopne preobrazbe. Sodobna umetnost še ni zmagala v boju s socialističnim realizmom. Ni še izpolnila svojega poslanstva − spodbujanja politične reforme in družbenih sprememb. Zato je sodobna umetnost na Kitajskem še v nastajanju, saj še ni dosegla svojega konca, t. i. postzgodovinske stopnje.  Vstop je prost.

Študenteater je prvi festival študentskega gledališča v Sloveniji. Nastal je kot odgovor na vrzel, ko študentje iz bogate gimnazijske gledališke krajine stopijo na univerzo, kjer gledališke dejavnosti skoraj ni. Letošnji neverjeten odziv študentov je dokaz, da tovrstno dejavnost potrebujemo. Glej, ŠtudenTeater! festival študentskega gledališča bo med 3. in 5. junijem, v Gledališču Glej. Ogledali si boste lahko avtorske predstave udeležencev: Rdeča limonada, Dober tek!, iMoht, Ananas, Glej, vitki študent, Resnica, Jadna ptica.

In še ena mariborsko-gledališka. Danes in jutri se lahko prijavite na D-i-Y Pre D Stavo, ki je interaktivna igra za 4 osebe. Sodelujoče popelje skozi 36 dramskih situacij, ki so fiksne, a imajo vsakokrat po naključju unikaten rezultat. Izvajanje poteka v sostorilstvu z udeleženci. Trajanje je odvisno od igre z naključjem (med 1, 5 in 3 ure brez odmora). “D-i-Y Pre D Stava” je participatoren dogodek, ki se udeležencem ponuja kot možnost, da ustvarijo lastno predstavo. Rezultat vsake izvedbe so najmanj štiri predstave v eni. Njena reaktivnost na igriv način presprašuje nemogoče pogoje kapitalistične hiperprodukcije, njene obrazce, luknje in zakrpane rešitve, kjer je ustvarjalec za celoten proces nastajanja predstave zadolžen sam. V dani situaciji predstavlja ustvarjalno polje svoboda v kolektivnem prikrojevanju navodil. V sestavljanju predstave je kreativnost razpeta med umetnostjo in obrtjo. “D-i-Y Pre D Stava” je v celoti ročno delo in pobarvana z bic barvicami. Namenjena je zgolj štirim gledalcem. Rezervacije so možne na intimni@moment.si. Pridite, morda pa se naučite tudi kaj o življenju! Predstave bodo:

Petek, 3. junij ob 20:00
Sobota, 4. junij ob 15:00
Sobota, 4. junij ob 20:00

Vstopnina 5€, za dijake, študente in upokojence 3€, za brezposelne brezplačno.

Fotografija: Predstava Glej, vitki študent (vir: Gledališče Glej)

Facebook Twitter Deli
0 comments