Konec počitnic,novost na Pedagoški fakulteti je mobilna učilnica in izselitev Mladinskega centra Cmak

Kot ste opazili po preveč napolnjenih šolskih nahrbtnikih otrok na poti v šolo in nazaj, danes se je začel pouk.

 

​Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru se izvaja projekt PIKT.UM, ki bo trajal do 30. septembra 2018. Od decembra 2017 je na razpolago tudi mobilna učilnica.

​Vzpostavitev mobilne učilnice v okviru projekta PIKT.UM je velika pridobitev tako za študente kot za visokošolske učitelje, ki pri izvajanju vaj in predavanj že uporabljajo inovativne pristope s pomočjo digitalne tehnologije ter za tiste, ki bodo te načine uporabljali šele v bodoče. Mobilna učilnica bo na voljo študentom in visokošolskim učiteljem. Študenti bodo mobilno učilnico lahko uporabljali neposredno pri predavanjih in vajah, kjer bodo na primeru zgleda učitelja spoznavali uporabo IKT-ja pri pouku in razvijali splošne ter poklicne kompetence, visokošolski učitelji pa bodo s pomočjo uporabe mobilne učilnice lahko v pouk vpeljevali različne sodobne oblike poučevanja ter izvedbo študijskega procesa posodabljali in prilagajali trenutnim potrebam študentov.

Slovensko šolstvo je glede uvajanja sodobnih tehnologij v šolstvo izrazito 'napredno,' čeprav dobrobiti takšnega pritopa k šolanju niso niti samoumevne, niti znanstveno potrjene.

 

Župan Cerkenga je delavce Mladinskega centra Cmak Cerkno obvestil, da je Hotel Cerkno d.o.o. enostransko prekinil pogodbo z Občino Cerkno o najemu stavbe na Bevkovi ulici 11, v kateri omenjeni center deluje. Cmak naj se bi iz omenjene stavbe izselil do konca februarja 2018.

Cmakovci opozarjajo, da preselitev v tako kratkem času enostavno ni mogoča. Trajni nadomestni prostori niso zagotovljeni, izselitev »na cesto« pa bi za lokalno skupnost pomenila izgubo mladinskega centra, delujočega 20 let, z njim pa tudi bogato ponudbo kulturnih, mladinskih, socialnih, izobraževalnih, informacijskih, medgeneracijskih, ... programov. Z izgubo prostorov, ki so pogoj za status mladinskega centra, bi društvo izgubilo najmanj na razpisu pridobljena sredstva za delovanje mladinskih centrov, poleg tega so tu še drugi pogodbeni partnerji, zaradi katerih naših načrtovanih programov in projektov ne smejo biti prekinjeni, najpomembnejši pa so seveda uporabniki in številni prostovoljci, ki bi ostali brez pomembnega avtonomnega prostora za svoje delovanje.

Občina Cerkno v 20 letih ni uspela zagotoviti trajnih prostorov za mladinsko in kulturno dejavnost, kljub temu, da tako delavci Cmaka kot druge nevladne organizacije na to problematiko opozarjajo že dolga leta in kljub temu, da društvo C.M.A.K. vodi mladinski center s kakovostnimi programi, ki so finančno podprti s strani različnih ministrstev in z evropskimi sredstvi.

Facebook Twitter Deli