Mednarodna študentska tekmovanja

Za tekmovalni študentski duh...

2. frankofonsko tekmovanje v podajanju ustnih navedb, ki bo potekalo 24. novembra 2017 v Budimpešti, ima za cilj spodbujati tekmovalnost, raziskovanje in poglabljanje znanja s področja prava, promovirati pravo in spodbujati umetnost govorništva. Letos se bo na tekmovanju obravnavalo temi svoboda izražanja in svoboda tiska, sodelujejo pa lahko študentje prava z univerz, ki so članice Univerzitetne agencije za frankofonijo (AUF). Predložiti morajo daljše besedilo (v obliki seminarske naloge), ki ga napišejo na osnovi vprašanja (to prejmejo po prijavi in je na temo svobode izražanja), vloga (tožeča ali tožena stranka) pa je določena z žrebom. Kandidati izbrani na podlagi pisnih izdelkov se bodo lahko udeležili podajanja ustnih navedb v Budimpešti. Prijave so možne do 30. septembra. Argumentacijo v pisni obliki je potrebno poslati pred 5. oktobrom 2017 na naslov: a.paviot@inst-france.hu. Temo bodo sporočili 4. septembra 2017.

Mednarodni hackaton HackElect - Hack The Electricity je dvodnevno tekmovanje kreativnih posameznikov, ki razmišljajo izven okvirov. Potekalo bo 7. in 8 . oktobra v Ljubljani z namenom najti inovativne rešitve na področju elektroenergetike in tehnologij »pametnih omrežij«. Dogodek se bo odvijal na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko, med udeleženci pa pričakujejo študente z različnih fakultet iz Slovenije in sosednjih držav. Ekipe bodo z inovativnimi pristopi, naprednimi rešitvami in idejami reševale izzive, snovale nove produkte ter prikazale svoje veščine v sklopu petih razpisanih tematskih izzivov. Prva tema je termografija in obdelava slik. Drugi tematski izziv je spremljanje strel na Scalar Web in mobilni aplikaciji, povezan tudi s tretjo temo Scalar razvoj zalednega sistema. Četrto in peto tematsko področje pa sta napovedovanje vzorcev v IP omrežjih Interneta stvari in podatkovna analitika nad podatki iz pametnih števcev. Za najboljše tri ekipe je razpisan denarni sklad v skupni vrednosti 10 tisoč EUR. Čas za prijavo imate do 25. septembra, število prijavljenih pa je omejeno na 150.

Študentrobljo pripravlja študentsko uredništvo.

Facebook Twitter Deli