Mednarodni dan študentov včeraj tudi v znamenju Študentske ustave in Zakona za urejanje položaja študentov

V sklopu projekta Stičišča slovenske in češke kulture … v arhitekturi sta v Univerzitetni knjižnici Maribor na ogled dve razstavi. V Likovnem razstavišču je razstava originalnih načrtov arhitekta Maxa Czeikeja iz fonda Uprava za gradnje in regulacijo Pokrajinskega arhiva Maribor  prejemnikov, razstava v Knjižnem razstavišču pa izpostavlja Plečnikove nagrajence in učence ter njihove zgradbe in ureditve v Mariboru in okolici.

Na mednarodni dan študentov, 17. novembra, smo včeraj praznovali dan, ko so se češki študenti uprli nacistični zasedbi praške univerze in za to plačali s svojimi življenji. Študentska organizacija Slovenije je letos obenem praznovala tudi 20. obletnico sprejema Študentske ustave, ki so jo leta 1997 sprejeli predstavniki študentov Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Z njo so se utemeljili pogoji za demokratično in samoupravno skupnost študentov, ki se združuje v stanovsko organizacijo, Študentsko organizacijo Slovenije. Ta danes združuje 51 lokalnih študentskih klubov in 3 študentske organizacije univerz, ki skupaj letno izvedejo na tisoče projektov za študente na športnem, kulturnem in zabavnem področju ter skrbijo za pomoč študentom, ko se ti srečajo s pravnimi vprašanji in preprekami pri študiju ali izboljšanju socialnega položaja.

Na mednarodni dan študentov je večraj po naključju pričel veljati tudi Zakon za urejanje položaja študentov, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 2. novembra, in se je uveljavil 15 dni po objavi, kar je ravno 17. novembra. Študenti boste s prihodnjim tednom uživali v razširjenih pravicah na področjih štipendiranja in subvencionirane študentske prehrane ter koristili status študenta na magisteriju do konca študijskega leta.

Na mednarodni konferenci raziskovalcev in odločevalcev o neformalnih praksah na Balkanu, ki poteka od 15. novembra na Bledu, so včeraj na sklepni diskusiji sprejeli skupno deklaracijo, v kateri so strnili stališča o političnem klientelizmu, korupciji in drugih neformalnih praksah v kontekstu približevanja držav Zahodnega Balkana Evropski Uniji. Konferenca, ki se danes zaključuje, poteka v okviru triletnega projekta INFORM, financiranega v okviru programa Obzorja 2020. V projektu so ekipe iz devetih evropskih držav sodelovale v multidisciplinarni družboslovni raziskavi o formalnih in neformalnih institucijah na Balkanu. Podlaga za razpravo na konferenci so bili delni rezultati raziskovalnega projekta z naslovom Closing the gap between formal and informal institutions in the Balkans, pri katerem Oddelek za sociologijo mariborske Filozofske fakultete sodeluje kot partner. Projektni partnerji prihajajo iz vseh držav nekdanje Jugoslavije ter Albanije, Združenega kraljestva, Latvije in Švice.

Študentrobljo pripravlja Študentsko uredništvo.
 

Facebook Twitter Deli