Megeneracijsko sodelovanje in prizadevanje ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol

Zveza društev upokojencev (Zdus), mladinski svet, študentska in dijaška organizacija so prepričani, da je mogoče blaginjo vseh prebivalcev doseči le z medgeneracijskim sodelovanjem in enakovredno skrbjo za vse generacije. Po dogovoru, ki so ga podpisali danes, si bodo prizadevali za skupne predloge ukrepov za boljše stanje na tem področju.

Podpisniki dogovora so se zavezali, da si bodo prizadevali za dejavno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko in družbeno življenje ter v procese političnega odločanja. Podpirali bodo aktiven prenos znanj in izkušenj med generacijami tako v delovnih procesih kot v širši družbi, prav tako pa tudi oblikovanje skupnih predlogov ukrepov za socialno in dohodkovno varnost v vseh življenjskih obdobjih.

V začetku prihodnjega leta bodo ustanovili koordinacijski odbor, ki bo usklajeval delo na različnih področjih od izobraževanja, štipendijske in stanovanjske politike do zaposlovanja, zdravstva in pokojninskega sistema.

 

Področje šolstva so v letu 2017 zaznamovala predvsem prizadevanja za uresničitev odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol, ki pa niso bila uspešna. Državni zbor je zavrnil novelo, ki bi po mnenju ministrstva za izobraževanje zadovoljivo uresničila odločbo. Spodletel je tudi poskus spreminjanja ustave na to temo.

Z zavrnjeno novelo zakona o financiranju izobraževanja in neuspelim poskusom spremembe ustave sta v vodo padla dva najresnejša poskusa, kako glede na odločbo ustavnega sodišča urediti financiranje zasebnega osnovnega šolstva. A slednje ne pomeni, da je poglavje zaključeno. Na obravnavo v DZ namreč še vedno čaka februarja letos vložen predlog SDS, ki določa 100-odstotno financiranje javnega programa v zasebnih osnovnih šolah.

Če se to ne bo zgodilo, obstaja možnost, da bo to naredilo ustavno sodišče samo. Seveda pa so mnenja o tem, ali naj bo javni del programa zasebnih šol v celoti državno financiran, zelo deljena.  

Facebook Twitter Deli