Podatki, uporabni med počitnicami

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil poziv za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za leto 2017/18. Čas za oddajo vloge imate dijaki do 6. septembra 2017, študenti pa do 6. oktobra 2017. Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu. Na spletni strani najdete vlogo, obrazec za uveljavljanje posebnih dosežkov in potrdilo o uvrstitvi med 5 % najboljših študentov. Osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 120 evrov za dijake in 140 evrov za študente. V primeru izobraževanja v tujini znaša osnovna Zoisova štipendija brez dodatkov 240 evrov za dijake in 280 evrov za študente. Dodeli se lahko še dodatka, in sicer za bivanje izven kraja stalnega prebivališča in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

V skladu z uredbo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti velja od 1. julija 2017 višja minimalna urna postavka za delo dijakov in študentov, ki se je zvišala na 4,61 € bruto. Delo, ki ste ga študenti in dijaki opravili do vključno 30. junija, vam bo podjetje lahko obračunalo po prejšnji minimalni urni postavki 4,53 € bruto. Delo dijakov in študentov, opravljeno od vključno 1. julija dalje, pa mora biti obračunano najmanj po 4,61 € bruto na uro.

Tisti, ki se letos prvič vpisujete v visokošolske in univerzitetne dodiplomske programe pri nas, preverite maturitetne rezultate, ki jih je objavil Republiški izpitni center. Do 25. julija boste izvedeli, ali se sprejeti v prvem roku oziroma na katero fakulteto, saj boste po pošti prejeli sklep o rezultatih prvega roka izbirnega postopka. 21. avgusta bodo na spletnih straneh prijavnih služb, fakultet in strani MIZŠ objavljena prosta mesta za drugi prijavni rok, ki se izteče 29. avgusta. Vpisi v prvi letnik potekajo od 26. julija do 14. avgusta za sprejete v prvem roku, od 26. do 30. septembra za sprejete v drugem roku in do 30. oktobra se boste vpisovali še vsi, ki boste naknadno sprejeti.

Študentrobljo pripravlja študentsko uredništvo.

 

Facebook Twitter Deli