Prestižne nagrade, sejmi in novela zakona o skupnosti študentov v javni razpravi

Študentrobljo na tak sončen dan začenjamo s prestižno nagrado. 

Raziskovalci Univerze v Mariboru so na devetem mednarodnem sejmu inovacij Srednjega Vzhoda - IIFME, ki je potekal med 16. in 19 januarjem pod okriljem kuvajtskega znanstvenega kluba, dobili bronasto priznanje za patent, zaščiten v 128 državah sveta. Patent z oznako WO/2016/051246 zajema metodo in aparat za izkoriščanje odpadkov toplotne elektrarne kot vira toplote, ki ga vključi vodni vir toplotne črpalke visoke temperature. Na sejmu inovacij v Kuvajtu so se izkazali profesorji Goričanec in Krope z mariborske Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Božičnik s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo mariborske univerze.

Z znanstvenega področja še o izvan-rednih dosežkih: 24. januarja 2017 je revija Nature Communications objavila članek z naslovom Fractal Nematic Colloids, ki so ga napisali Uroš Jagodič, Igor Muševič ter Miha Ravnik, sodelavci Odseka za fiziko trdne snovi (F5) Instituta Jožef Stefan in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani v sodelovanju s sodelavci tehnološke univerze Sharif v Iranu. Z uporabo dvofotonske laserske litografije so ustvarili koloidne delce v obliki fraktalnih »Kochovih« snežink, ki so jih otem preučevali v tekočem kristalu. Fraktalni delci vplivajo na urejanje tekočega kristala in ustvarjajo topološke defekte, katerih število eksponentno narašča s fraktalnim redom delcev. S tem delom so avtorji prvič ustvarili topološka fraktalna stanja v mehki snovi.

Odprla so se tudi vrata Devetega sejma izobraževanja in poklicev Informativa, ki od danes skupaj s prireditvijo Arena mladih na Gospodarskem razstavišču sredi Ljubljane ponuja vsesplošne in posebne informacije o izobraževanju ter prostočasnih študentskih aktivnostih. Informativa 2017 točno dva tedna pred uradnimi informativnimi dnevi ponuja predstavitev več kot 250 različnih izobraževalnih programov srednjih šol in gimnazij, šolskih centrov, višjih strokovnih šol, fakultet in univerz. Organizatorji predstavljajo tudi priložnosti za delo in študij v tujini, študentske in dijaške domove, državne institucije in javne zavode ter številne druge ponudnike izobraževanja odraslih.Tradicionalni vseslovenski predinformativni dan in sejem za prostočasne aktivnosti imate priložnost obiskati še jutri. Vstop je prost!

Na vseslovenskem sejmu izobraževanja in poklicev Informativa v Ljubljani se predstavlja tudi Univerza v Mariboru s svojimi članicami. Prav tako se predstavlja na Kariernem sejmu – sejmu poklicev in izobraževanja, ki poteka danes  v dvorani Tabor Maribor. Bodočim študentom tako želijo na enem mestu ponuditi vpogled v študijske programe in poklice, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. V soboto, torej jutri, prijavno - informacijska služba organizira še krajše predavanje, kjer bodo udeleženci dobili najpomembnejše informacije o poteku ter pomembnih datumih prijavno-sprejemnega postopka. Poudarek obljubljajo na praktični obrazložitvi izpolnjevanja in pošiljanja elektronske prijave za vpis.Univerza v Mariboru je s svojimi 19 članicami - od tega je 17 fakultet ter Univerzitetna knjižnica in Študentski domovi - druga največja univerza v Sloveniji. Na Univerzi v Mariboru se prav tako že intenzivno pripravljajo na Informativne dneve, ki bodo potekali 10. in 11. februarja 2017.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že v sredo v javno razpravo posredovalo predlog novel zakonov o skupnosti študentov ter o strokovnih in znanstvenih naslovih. Oba zakona sta objavljena na e-demokraciji, rok za posredovanje pripomb je 1. februar za drugi zakon in 9. februar za prvi zakon. Novela zakona o skupnosti študentov predvideva nadzor računskega sodišča nad študentskimi organizacijami in jih zavezuje k posredovanju informacij javnega značaja, spoštovanju določil zakona o javnem naročanju ter zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Pozive k zakonodajnim spremembam je podalo Študentsko društvo Iskra. Prvotni predlog so poslanci oktobra lani v državnem zboru zavrnili in pozvali ministrstvo za izobraževanje, naj skupaj s širšo študentsko javnostjo pripravi predlog novega zakona. Novela zakona ureja še področje študentskega organiziranja na višješolskih institucijah ter postopke volitev v predstavniška. Dodana klavzula, ki bo pravnomočno obsojenim za naklepno kaznivo dejanje prepovedala vodstveni ali nadzorni položaj. Novela zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih med drugim predvideva tudi globe za prekrške.. Tako se z globo 500 evrov kaznuje posameznik, če uporabi strokovni oz. znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki si ga ni pridobil. Torej, če vas dajejo pripombe, jih lahko posredujete vse do 1. februarja za drugi zakon, ki ureja znanstveno- znanstvene naslovnike in 9 . februar za zakon o skupnosti študentov.

Študentrobljo prirpavlja študentsko uredništvo.

Facebook Twitter Deli