Relativnost kraljic in kraljev

Statistika je kraljica izobraževanja! Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pristopilo v šesti cikel izvajanja mednarodnega projekta EVROŠTUDENT. Raziskava primerja podatke o študijskih razmerah, socialno-ekonomskem položaju in mobilnosti študentov iz skoraj 30 držav širšega evropskega visokošolskega prostora. Pri nas raziskava pravkar poteka, za izvedbo pa skrbi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS in Študentska organizacija Slovenije - ŠOS. Vprašanje, kako bodo zbrane podatke uporabili in ali so dejansko sploh uporabni za radikalne spremembe, ki jih potrebuje visoko šolstvo v Sloveniji, bo ostalo neodgovorjeno tudi po petkovi novinarski konferenci.

Tina Maze je kraljica 'novih' tehnologij! Tina Maze je diplomirala. Ne iz smučanja, temveč iz e-izobraževanja. Tina je raziskala 'moderne' e-izobraževalne tehnologije ter njihovo uporabnost in učinkovitost na razredni stopnji. V tem okviru je vzpostavila izvirno povezavo s teorijo samoodločanja ter ugotovila, da ima uporaba e-orodij spleta 2.0 v izobraževanju dober potencial, da podpre vse tri dimenzije omenjene psihološke teorije; kompetentnost, avtonomijo in povezanost učečih.​ Saj ne, da bi ta podatek bil zanimiv. Zanimivo je to, da se je Tina ukvarjala z e-orodji spleta 2.0, kar pomeni, da je Tina študirala precej dolgo, saj splet 2.0 že nadomešča splet 3.0. No, morda pa iz tega že piše magistrsko nalogo.

Tina Maze tekmuje, Univerza v Mariboru pa k temu spodbuja študente! Mariborska univerza je namreč ponovno razpisala izbor za najboljšega študenta v Mariboru. Če pustimo njihov seksizem ob strani (očitno študentk k tekmovanju ne vabijo), želi univerza na ta način nagraditi študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, saj se zaveda pomena izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela. Drugi temelj pa je prekerno delo. Tega se zavedajo tudi študenti, saj se je na zadevo prijavilo zgolj 24 ljudi. To je približno točno 1 promil redno študirajočih na UM.

Vrtnarjenje je enako zdrave prehranjevalne navade! Tako vsaj trdijo Študentski domovi, kjer se je prejšnji teden odvil športno družabni dogodek Pomladne igre, s katerim želijo pri študentih spodbujati zdrav način življenja. Poleg gibanja so poudarek dali tudi zdravi prehrani, saj so še pred začetkom različnih športnih dejavnosti ob enem od študentskih domov začeli obdelovati permakulturne gredice. Permakulturne grede so študenti ob pomoči strokovnjakinje samopreskrbe Ane Vovk Korže najprej začeli obdelovati za domom 7 na Gosposvetski cesti. Kot so izpostavili v vodstvu Študentskih domov Univerze v Maribor, gre za majhen, a pomemben korak k spreminjanju prehranjevalnih navad študentov. Namen permakulturnih gred ob študentskih domovih, katerih obseg želijo v prihodnje še povečati, je namreč povečati zanimanje mladih za lastno pridelavo v posodah, gredah, terasah in na zidovih.

Pa še ena rastlinska ... V botaničnem vrtu Univerze v Mariboru v Pivoli bo v petek med 17.00 in 19.00 potekalo tematsko strokovno vodenje »Očarljive rastline poletja«. Pod vodstvom Mete Šepic, strokovne sodelavke v botaničnem vrtu, se bodo obiskovalci lahko sprehodili po že skoraj poletnem vrtu. Spoznali bodo lahko cvetoče brogovite, drene in druge rastline, ki nas z očarljivimi cvetovi peljejo v poletje. Vodenje je brezplačno, potrebno pa je plačati vstopnino v vrt, torej 4 evre ali 3, če ste študent/ka.

Facebook Twitter Deli