Status pripravnikov in pripravništva na MARŠ

Pred jutrišnjim mednarodnim dnevom pripravništev Sindikat Mladi Plus opozarja na status pripravnikov v Sloveniji in napoveduje mednarodno kampanjo z anonimnim ocenjevanjem delodajalcev na spletni platformi.
Kljub temu, da se zdi, da je problem pripravništev relativno dobro urejen, zaradi sklepa Vlade RS o prepovedi volonterskih pripravništev, sprejetega pred dvema letoma, po mnenju omenjenega sindikata praksa dandanes dokazuje vrsto pomanjkljivosti. 
Junija 2015 je Vlada RS pripravila “Analizo opravljanja pripravništva v RS« v kateri naj bi predstavili pregled problematike, hkrati pa so si ob tem zadali cilje in predloge za ureditev pripravništev v Sloveniji. Že takrat so bili na Sindikatu Mladi plus kritični do omenjenega dokumenta, saj ni predstavljal popolnih rešitev. 
Sedaj, po več kot dveh letih in iztekih vseh rokov za implementacijo ukrepov, želijo v sindikatu pridobiti odgovore, kaj od začrtanih ciljev se je uresničilo in kateri so nadaljnji ukrepi za ureditev področja pripravništev.  
Zato naslavljajo poziv na Vlado RS in pristojna ministrstva, ki se osredotočajo na:
- potrebno zakonsko ureditev pripravništev;
- omogočanje plačanih pripravništev;
- zagotavljanje kakovostnih pripravništev. 
Prav tako predstavljajo mednarodno kampanjo na področju pripravništev in delovnih mest za mlade Transparency at work, v kateri bodo prek spletne platforme zbirali mnenje mladih o delodajalcih ter delodajalce ocenjevali.
S kampanjo želijo raziskati, kateri delodajalci nudijo kakovostna in plačana pripravništva, dostojno delo, in zagotoviti transparentost, spodbuditi delodajalce k sprejemanju odgovornosti, opolnomočiti mlade ter pridobiti podatke za izvajanje kakovostnega zagovorništva na tem področju.
Zbirali bodo povratne informacije tako o pripravništvih kot o delovnih izkušnjah oz. zaposlitvah ter prek tega oblikovali kriterije, ki bodo predvidoma pokazali, kateri delodajalci zagotavljajo dostojna pripravništva in dostojno delo.
Radijsko pripravništvo pa lahko opravljate tudi na MARŠu. Prihodnji teden v okviru projekta Šolski radio organiziramo avdicijo za špikerje, tehnike, novinarje, glasbene opremljevalce in producente. Pridite v torek ob 10h, sredo ob 13h ali v četrtek ob petih popoldne na radio MARŠ v Tkalki.
Več na info@radiomars.si in na naši spletni strani.
Študentrobljo pripravlja Študentsko uredništvo.
 

Facebook Twitter Deli