Štipendije in pripravništva

Začnimo z razpisanimi štipendijami in pripravništvi …

Tumova štipendija je namenjena spodbujanju doktorskega, samo izjemoma magistrskega, študija diplomantov slovenskih in zamejskih univerz, ki se vpišejo na doktorski študij na visokošolskih ustanovah v Avstriji. Za Tumovo štipendijo lahko zaprosi diplomant slovenskih univerz ali univerz v zamejstvu, ki ima slovensko državljanstvo ali lahko izkaže slovensko poreklo in katerega  ocena magistrske naloge znaša 8 (osem) ali več in ki ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še ni dopolnil 30 let. Prošnjo za dodelitev štipendije lahko oddate do 15. junija 2017 na naslov: Upravni odbor Knafljeve ustanove, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Izbiro med kandidati bo Upravni odbor opravil do 15. julija 2017. Upravni odbor ustanove bo obvestil vsakega kandidata, ki je vložil popolno prijavo, o tem ali mu je bila štipendija dodeljena. Z izbranim štipendistom se bo sklenila pogodba o štipendiranju.

Razpisuje se tudi Knafljeva štipendija za študijsko leto 2017/2018. Namenjena je predvsem spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Štipendija se dodeli za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju. Za štipendijo Knafljeve ustanove lahko zaprosijo: diplomanti ene od fakultet Univerze v Ljubljani, ki imajo povprečno oceno 8 (osem) ali več in še niso dopolnili 30 let. Prošnjo za dodelitev štipendije pošljete do 15. junija 2017 na naslov: Upravni odbor Knafljeve ustanove, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Izbiro med kandidati bo Upravni odbor opravil do 15. julija 2017. Tudi s temi  izbranimi štipendisti se bo sklenila pogodba o štipendiranju.

Univerza v Ljubljani je z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. V okvirih tega bo na letni ravni študentom sodelujočih evropskih univerz na voljo približno sto pripravniških mest. Univerzi v Ljubljani omogoča sodelovanje v programu, da v ožji izbor, za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu urada v Alicanteju (Španija), predlaga dvajset najustreznejših kandidatov, in sicer (bodočih) diplomantov magistrskega študija ustreznih smeri na Univerzi v Ljubljani. Višina mesečnega prejemka pripravnikov EUIPO je približno tisoč evrov v neto znesku, predvideni začetek opravljanja pripravništva pa je konec septembra oziroma začetek oktobra 2017. Kot ustrezna študijska področja štejejo: pravo (predvsem pravo intelektualne lastnine), ekonomija, matematika, statistika in poslovna administracija, informacijsko-komunikacijska tehnologija (tehnična podpora strankam, podatkovna analiza, razvoj programske opreme), politologija in sociologija, trženje, odnosi z javnostmi in prevajalstvo (kombinacije, ki vključujejo angleški, španski, francoski, italijanski ali nemški jezik), inženirske vede, arhitektura in logistika ter upravljanje s človeškimi viri. Rok za prijavo ostaja 20. marec 2017.

Izjemnost v uspehih.

​Lucija Brezočnik je septembra 2016, na izbirnem tekmovanju študentskih znanstvenih člankov slovenske sekcije IEEE, na konferenci ERK v Portorožu postala prva ženska zmagovalka v zgodovini tega tekmovanja in se s tem uvrstila na tekmovanje celotne regije 8 IEEE. Tokrat je dosegla nov uspeh. V konkurenci študentskih člankov iz Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda je njen članek z naslovom Feature selection for classification using particle swarm optimization strokovna komisija uvrstila med pet najboljših. Finalisti se bodo za razpisana prva tri mesta pomerili na ustni predstavitvi julija letos, v okviru konference EUROCON 2017 na Ohridu v Makedoniji. ​Lucija Brezočnik je asistentka na Inštitutu za informatiko na FERI-ju in študentka na doktorskem študiju računalništva in informatike. Pod mentorstvom Vilija Podgorelca se ukvarja z raziskavami na področju inteligence rojev.

Za konec še majhen pogled naprej.

Študenti EPF UM se lahko v torek, 14. marca, ob 16:00, udeležite delavnice Izdelave spletne strani. Izvajalec delavnice, podjetje Go Tel, obljublja vpogled v ustreznost strukture spletne strani. Pogledali bodo možne uporabe orodij za izdelavo spletnih strani in poiskali smernice za izdelavo učinkovite spletne strani. Prijavite se lahko z vašo digitalno identiteto UM vse do 13. marca 2017.

Študentrobljo pripravlja Študentsko uredništvo.

Facebook Twitter Deli