Štipendijska Študentroblja

Organizacija združenih narodov je leta 1999 razglasila 12. avgust za mednarodni dan mladih. Na ta dan naj bi se opozorilo na njihov položaj in vlogo v družbi. Na šolskem ministrstvu si prizadevajo, da bi mladim omogočili čim boljšo dostopnost do kakovostnega izobraževanja na vseh ravneh, čim prejšnje zavedanje, kako pomembno je znanje in koliko šteje odličnost. Izjavo ministrstva je ŠOS označila za floskule. Izjavo so argumentirali z nekaj statističnimi podatki. S slabim finančnim položajem se spopadajo tri četrtine študentov, nekateri so še dodatno obremenjeni s stroški matične družine, saj lahko prispevajo celo glavni vir prihodkov, pravi ŠOS. Navedli so še podatke za leto 2015, ki kažejo, da se je v Sloveniji v primerjavi z letom 2009 stopnja tveganja revščine med mladimi, starimi od 15 do 29 let, zvišala z 8,1 na 14,7 odstotka. Nazadnje so opozorili, da so štipendije še vedno podvržene varčevalnim ukrepom, medtem ko bo javni sektor vzbrstel na krilih davčne reforme.

Pisno opozorilo za nekdanjega glavnega tajnika Teodorja Lorenčiča zaradi neprimernega vedenja ni pomirilo razmer na mariborski univerzi. Profesorica Marina Tavčar Krajnc je rektorja Igorja Tičarja v javnem pismu obtožila sprenevedanja, ta pa ji odgovarja, da je sledil stališču komisije o ukrepih. V javnem pismu, ki ga je na začetku tega tedna poslala rektorju, je izpostavila, da je bilo v tem primeru s strani vseh članov komisije prepoznano tudi spolno nadlegovanje ene od sodelavk. Rektor je po preučitvi poročil obeh komisij, ki sta v obeh primerih prijav potrdile kršitve, izdal Lorenčiču pisno opozorilo z navedbo možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Teodorju Lorenčiču so bila odvzeta pooblastila glavnega tajnika, prejel je opomin pred odpovedjo delovnega razmerja, zaseda položaj, kjer ni možnosti konfliktnih stikov – čeprav opravlja delo stikov z javnostmi. Poraja se seveda vprašanje, ali je torej Teodor Lorenčič kar sam odgovoril na vprašanja STA. Odgovor je bil, da se je z izdajo opomina Lorenčiču zaključil postopek zoper njega in da se glede drugih možnosti lahko obrnejo na pristojne institucije – torej sodišče in zasebna tožba.

Društvo v tujini izobraženih Slovencev Vtis je v četrtek že tretje leto zapored pripravilo dogodek Prvi Vtis - iz Slovenije v svet, namenjen študentom in raziskovalcem, ki v akademskem letu 2016/17 prvič odhajajo na študij v tujino. Dogodka se je udeležilo okrog 70 študentov in raziskovalcev, ki so poslušali izkušnje starejših kolegov s študijem v tujini ter dali nekaj nasvetov o študiju in raziskovanju ter življenju v tujini nasploh. V društvu po opažajo, da je vsako leto več Slovencev, ki študirajo v tujini. Točnega števila, ne more povedati, a sodeč po članstvu, ki se vsako leto povečuje, jih je več kot 600. V društvu po njenih besedah spodbujajo kroženje možganov med Slovenci v tujini in Slovenijo in ne beg možganov. Poudarila je še, da se v društvu zavzemajo za to, da se ljudje vrnejo v domovino in ji prispevajo svoje znanje.

Projekt Znanost na cesti v septembru pripravlja Znanstveni slam za mlade znanstvenike in znanstvenice z vseh raziskovalnih področij. Z dogodkom želijo spodbuditi mlade znanstvenike na začetku kariere k poljudnemu predstavljanju svojega dela nestrokovni javnosti. Deset izbranih posameznikov se bo javnosti predstavilo 28. septembra v Kavarni Union. Vsak izmed sodelujočih bo imel na voljo pet minut, da s kratko, poljudno in izvirno pripovedjo o svojem raziskovalnem delu navduši poslušalce. Nastop bo ocenjevalo občinstvo, trije najboljši nastopi pa bodo nagrajeni z denarno nagrado. Raziskovalci se lahko na tekmovanje prijavijo do 1. septembra.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je teden dni nazaj objavil Javni razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/17«. Z javnim razpisom se spodbuja krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Razvijali bodo znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, podjetnost in ustvarjalnost. Z navedenimi aktivnostmi se bodo študenti opremili skompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

Mestna občina Maribor je objavila javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov za leto 2016/2017. Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja vključno od drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno od drugega letnika do začetka absolventskega staža. Poleg tega pa še osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža. Morate biti tudi državljani Slovenije, imeti stalno bivališče v Mariboru, biti nezaposleni in imeti visoko povprečje ocen. Izjemoma pa vam lahko podelijo štipendijo tudi v primeru nižjih ocen, vendar morate v tem primeru izkazati visoke rezultate na državnih tekmovanjih v znanosti. Razdelili bodo 90.000 evrov, mesečni zneski pa niso opredeljeni.

Sosednja Občina Ruše prav tako objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom Občine Ruše za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. Rok za prijavo je 2. september za dijake in 3. oktober za študente.

Za štipendijo pa se lahko potegujete na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Slednja razpisuje mednarodni program FELU MBA za leto 2017. Pogoj je, da imate tri leta delovnih vodstvenih izkušenj, tekoče zante angleško in imate zaključen dodiplomski študij. Rok za prijave je 30. september, prijavnico in več podatkov najdete na njihovi spletni strani:

http://www.ef.uni-lj.si/mba/scholarship_opportunity.

Naj informativno le še povemo, da boste kljub štipendiji morali še vedno plačati šolnino, ki je za 2 leti slabih 17 tisoč evrov.

Plačati pa ne boste rabili pri dveh podjetjih, ki razpisujeta kadrovske štipendije. Še več, možnost boste imeli tudi zaposlitve. Na voljo so Litostroj Power kadrovske štipendije za šolsko leto 2016/17 za dijake in študente. Podelili bodo 5 štipendij za poklic oblikovalec kovin – orodjar, strojni tehnik, tehnik mehatronike. Poleg teh pa še tri štipendije za poklic diplomirani inženir strojništva, magister inženir strojništva. Za štipendije se lahko potegujete, če imate veselje do strojništva, inovativno žilico in željo do dela na velikih energetskih projektih po vsem svetu. Rok prijave za dijake je 15. september, za študente pa 15. oktober 2016. Drugo podjetje, ki tudi razpisuje štipendije za bolj tehnične poklice pa je Mahle Letrika iz Šempetra pri Novi Gorici. Več podatkov boste našli na njihovih spletnih straneh.

Za štipendijami brskal David.

Facebook Twitter Deli
0 comments