Študentje predali več kot 12 tisoč podpisov in soglasno sprejeta novela Zakona o visokem šolstvu

ŠOU v Ljubljani, kot eden izmed pobudnikov za ustanovitev Zdravstvenega doma za študente, zagovarja ohranitev in odločno nasprotuje njegovi pripojitvi drugim ljubljanskim zdravstvenim domovom oziroma njegovi ukinitvi.
Prvi korak boja za ohranitev Zdravstvenega doma za študente in posledično študentskih pravic je bila peticija. Podpise je bilo mogoče oddati od ponedeljka, 27. novembra, do petka, 1. decembra, na vseh fakultetah članicah Univerze v Ljubljani. Na spletni strani ŠOU v Ljubljani pa je bilo mogoče podpis oddati tudi elektronsko. V slabih petih dneh je ohranitev zdravstvenega doma podprlo več kot 12 tisoč fizičnih in pravnih oseb. Študentje so včeraj Ministrstvu za zdravje predali več kot 12 tisoč podpisov za ohranitev Zdravstvenega doma za študente. Njihovo pobudo bo vlada obravnavala na medresorskem usklajevanju in jim v roku enega meseca sporočila, kakšno je prevladujoče mnenje vlade. Na današnjem sestanku so tako predstavniki ŠOU v Ljubljani kot tudi ministrstva bili mnenja, da mora tudi v prihodnje prihajati do konstruktivnega dialoga. ŠOU v Ljubljani bo še naprej aktivno spremljal dogajanje in se še naprej boril za ohranitev Zdravstvenega doma za študente, kot tudi vseh ostalih pravic vseh študentk in študentov.
Poslanke in poslanci državnega zbora so na svoji 51. izredni seji soglasno sprejeli spremembo Zakona o visokem šolstvu, s katero bodo vrnjene odvzete socialne pravice vsem študentom, ki so jih v začetku letošnjega oktobra neupravičeno izgubili. V začetku oktobra je okoli 2 tisoč študentov prejelo neljuba obvestila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da so kot družinski člani ostali brez zavarovanja. Kasneje se je izkazalo, da so zaradi lanske novele Zakona o visokem šolstvu, ki je omejil trajanje pravic na čas trajanja enega študijskega programa, ostali brez vseh pravic. Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so takrat opozorili na morebitno napačno interpretacijo zakonodaje in postopek sprejemanja spornega člena. Poslanska skupina Levica pa je vložila novelo zakona, v kateri je sporno določilo 69. člena brisala. Na ŠOS so aktivno iskali možne rešitve nastalega problema. Sprejeli so tudi skupino tako imenjalnih izbrisanih študentov, se seznanili s posameznimi primeri izgubljenih pravic in jim zagotovili vso podporo in pomoč pri reševanju nastale situacije. Predlagali so retroaktivno uveljavitev zakona za povrnitev vseh stroškov oškodovanim študentom, kar so nato poslanci tudi upoštevali. Na ŠOS vsem prizadetim študentom sporočajo, da imajo pravico do povračila stroškov, ki so nastali zaradi obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer bo način povračila urejen v dveh mesecih od sprejetja zakona. Za ureditev bo pristojno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V kolikor so si študentje uredili tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, jim priporočajo, da si uredijo mirovanje zavarovanja, zavoljo preprečevanja dodatnih stroškov tekom študija. Zavarovalnice imajo različne načine urejanja mirovanja, zato predlagajo, da se za točne informacije obrnejo kar direktno na njih. V kolikor so imeli težave z bivanjem v študentskem domu ali s subvencionirano študentsko prehrano, pa jih pozivajo naj se obrnejo direktno na elektronski naslov info@studentska-org.si, kjer jim bodo z nadaljnjimi navodili pomagali pri reševanju nastalih težav.

Facebook Twitter Deli