Univerzitetni zakoni

Univerza v Mariboru bo v Sloveniji vodila aktivnosti mednarodnega projekta na temo izobraževanja odraslih, poimenovanega »Let's Guide! Skills for entrepreneurship and internationalization promotion among adult people«. Projekt, ki bo potekal vse do avgusta 2018, bo zagotovil prostor, kjer bodo odrasli brezposelni pridobili praktično znanje s področja podjetništva.  Glavni rezultat projekta je inovativna metodologija e-učenja, ki bo razvila temeljne in prečne kompetence s področja podjetništva pri odraslih. Projekt »Let's Guide« je financiran s strani programa Erasmus + in je bil prijavljen v okviru ključnega ukrepa 2: sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks; strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih. Gre za mednarodno strateško partnerstvo šestih držav, katerega koordinator je Foxpopuli (Eslöv, Švedska).  Sodelujejo še FyG Consultores (Valencia, Španija), ERIFO (Rim, Italija) Crystal Clear Soft (Atene, Grčija) Euro Lider (Lublin, Poljska) ter Univerza v Mariboru.

Slovensko društvo INFORMATIKA organizira na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko posvet Digitalne varnosti.

6. julija 2016 so poslanci Evropskega parlamenta potrdili Direktivo o ukrepih za zagotavljanje visoke, skupne ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji za izboljšanje delovanja notranjega trga. V ta namen določa direktiva obveznosti vseh držav članic, da sprejmejo nacionalne strategije za varnost omrežij in informacijskih sistemov. Slovensko društvo INFORMATIKA želi s posvetom opozoriti na problematiko, ki jo obravnava direktiva in jo osvetliti z različnih zornih kotov ter opozoriti tudi na njen širši kontekst v družbi na različnih področjih in v različnih okoljih delovanja. Govorci bodo spoznanja in izkušnje predstavili glede na svojo strokovno delovanje in izvedene raziskave.Posvet, ki ga skupaj pripravljata Slovensko društvo INFORMATIKA​ in FERI UM, bo potekal 10. 1. 2017,  ob 13.00, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Smetanova ul. 17, Maribor, predavalnica G2-P05.

Področje visokega šolstva in znanosti bo v letu 2017 zaznamovalo predvsem sprejemanje dveh ključnih zakonov – novega zakona o visokem šolstvu (Zvis) ter zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Spreminjanje Zvis-a je ena od najpomembnejših tem, s katero se v zadnjih letih ukvarjata visokošolski prostor in vsakokratni minister oziroma ministrica. Trenutna ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič se je odločila, da bo ministrstvo reševalo novelo zakona, medtem ko naj bi vse ostale zadeve rešili s pripravo povsem novega Zvis-a. Novelo Zvis-a je državni zbor sprejel sredi novembra lani.

Na rektorski konferenci so pred časom izrazili željo, da bi področje visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti urejal en, skupen zakon. Na ministrstvu so za STA pojasnili, da sta bili zaradi kompleksnosti in zahtevnosti obeh področij imenovani dve delovni skupini, ki bosta pripravljali vsaka svoj zakon.

Ostajamo s prevetritvijo visokošolskih podjemnih pogodb in drugih zakonitosti. Novi zakon o visokem šolstvu naj bi jasno razmejil med javno službo ter tržno dejavnostjo fakultet. Nejasna ločnica med obema dejavnostma je namreč leta 2015 pripeljala do afere z avtorskimi in podjemnimi pogodbami. Komisija za preprečevanje korupcije je razkrila, da so nekatere fakultete vodstvenemu kadru za delo v tržni dejavnosti, preko avtorskih in podjemnih pogodb, izplačevale visoke honorarje. Med prejemniki je bila tudi takratna ministrica za izobraževanje Stanka Setnikar Cankar, ki je morala kmalu po razkritju odstopiti s položaja. Med fakultetami, ki so v letih od 2003 in 2015 na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb izplačevale najvišje honorarje, so bile Fakulteta za upravo, Ekonomska fakulteta ter Fakulteta za organizacijske vede. V letu 2017 bi lahko stekli tudi prvi sodni postopki zaradi izplačevanja dodatka za stalno pripravljenost, ki ga je devet ljubljanskih fakultet v preteklih letih izplačevalo svojim vodilnim. Policija je v dosedanji preiskavi, ki še ni končana, na tožilstvo podala kazenske ovadbe zoper 15 oseb, ki jih utemeljeno sumi storitve 60 kaznivih dejanj zlorab uradnega položaja ali uradnih pravic. Pri tem gre, kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, za nekaj več kot 1,4 milijona nezakonito izplačanih evrov.

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze objavlja Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi »follow up« notranje institucionalne evalvacije Fakultete za varnostne vede UM. »Follow up« notranja institucionalna evalvacija Fakultete za varnostne vede bo potekala predvidoma v aprilu ali maju 2017. Pogoji so v skladu z Merili za akreditacijo ter zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Na razpis se lahko prijavijo visokošolski učitelji in sodelavci UM, vsi drugi strokovnjaki z UM ter študenti UM, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, določene z Merili za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih evalvacij na UM.

Zainteresirani naj svojo vlogo posredujejo v zaprti kuverti s pripisom »vloga za člane evalvacijske komisije FVV« na naslov:

Univerza v Mariboru

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze

Slomškov trg 15

2000 Maribor

ali na elektronski naslov miha.pauko@um.si najkasneje do jutri, 10. januarja 2017.

Še zanimivost za konec. Simon Marčič, asisten​t na Fakulteti za energetiko UM, se v teh dneh že tretjič udeležuje vzdržljivostnega relija Dakar, ki tudi letos poteka v Južni Ameriki, in sicer v Argentini, Boliviji in Paragvaju. Reli se je pričel 2. 1. 2017, na njem pa kot edini Slovenec sodeluje tudi Simon. V 14 dnevih bodo vozniki prevozili 12 etap v skupni dolžini preko 9.000 km, kar nekaj dni pa bodo vozniki preživeli na nadmorski višini nad 3.000 m.

Brez ovinkarjenja je danes študentsko troblo zakrivilo študentsko uredništvo …

 

Facebook Twitter Deli
0 comments